خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ څلورمه برخه)

په دې لړ کي دَ ډېره وخته دا رَو راچلېده چي دَ پښین او چمن مجسټرېټانؤ به په میاشت کي یو ځل ګډه (جاینټ) جرګه په ګولیستان کي کوله او خپل خپل دَ تړي دَ ځینؤ غټؤ غټؤ جرګه بازانؤ سره به راغله. څلؤر پنځه روزي به په ګولیستان کي ډېره وو او زموږ خلګؤ به سهار او ماښام ډېري درنې ډؤډئ او مېلمستیاوي وورکولې. دَ یوه یوه وخت په ډؤډئ بې په سوونؤ روپئ خرڅېدې او کړاو به لا بل وو. چي زه غټ سو نؤ مي دې خبرې ته پام سو چي زه یا زموږ مشران هم چي کله کوټي، پښین یا چمن له پېښ سو نؤ دغه جیرګه بازان او واکوالان موږ ته کله یو وخت هم مېلیمستیا نه راکوي. نؤ موږ يې ولي وورکوو. دا خو دوی ښه ځواني یا مېلمستیا نه ګڼي خوشامنده او مؤکی (رشوت) ګڼي. کنې نؤ پښتني مېلمستیا خو دا وي چي ته پېښ سوې زه به ډؤډئ درکوم او چي زه پېښ سم ته بې کوې. ورؤ ورؤ مي

پنه کؤرنئ کي دَ مشرانؤ او کشرانؤ سره دا خبره پېأل کړله او ژر مي ټؤل دَ ځان ملګري کړل. چي دا دؤد به پرېږدو او دا ځل به واکوالانؤ او جرګه بازانؤ له مېلمستیاوي نه کوو. چي دَ جرګې روز راغله واکوالان او جرګه بازان دَ پخوا په شان راغله خو دوی زموږ په دې نوې جؤړه خبرنه وو او ځان لې څه بندوبست هم نه وو کړی. بیا وروسته دَ هغه ځآی واکوالانؤ راته ویل چي تر ماځیګره یه هیڅ بندوبست نه وکئ او تپؤس بې کاوه چي چا مو ډؤډئ نه ده کړې؟ چي بې هیلې سوو او ځايي واکوالانؤ خبر کړل چي دا ځل ډؤډئ ګاني نسته نؤ يه څلؤر مږونه رانیول. شپه یه تېره کړله او سهار وختي واپس ولاړل. هغه روز او نن روز بیا په ګولیستان کي دغه جرګه نه ده سوې. چي دَ دې نه ښکاري چي دوی جرګې له نه راتله ډؤډؤ او مېلؤ له راتله. چي ډؤډئ بندي سوې بیا چا جرګې څه کولې. دَ هغه وخته زموږ او دَ دغه سرکاري خلګؤ مېلمستیا دا شان سوله چي چا ډؤډئ راکوله هغه له مو وورکوله او چي چا نه راکوله دَ هغه تپؤس مو نه کاوه.

ما خپل دَ کؤرنئ خبري ځکه څه اوږدې کړلې چي په سر کي دا خبري زما دَ ژوند او دَ بلؤچیستان دَ کامي (سیاسي) ژوند سره دَ شاګي (پس منظر) په تؤګه ډېره اړه (تعلق) لري. زموږ دَ کؤرنئ دَ انګرېزانؤ له باچهئ دَ هغؤ دَ نېزدېکته، نؤکرئ او خسمانې له دغي بېزارئ له مخي که څه هم زیاتره غړي يه لوستي او ځیني پکښې زیات پؤهه او بیا د ګولیستان میانځي ښؤونځي (مډل سکول) دَ ولات دَ لومړنؤ سکولؤ څځه یو وو چي په هغه کي زموږ دَ کؤرنئ ځوانانؤ لوست کول. په دغه لومړي وخت کي چي په ټؤل هند کي موسلمانان له انګرېزي ښؤونځؤ بېزراه او لري وو. زموږ مشرانؤ خپل په وړؤ یوازي په ګولیستان کي لا نه په کوټه کي انګرېزي ویله. خو هم په دې وخت کي چي ډېرؤ خلګؤ به دَ انګرېز نؤکري دَ ژوند پيلامه او مراد ګڼله دوی نه خپله سرکاري نؤکري کوله او نې خپل په بچؤ کوله. دغه وخت چي هسي لوستي خو مخوَر کاسن به انګرېزانؤ په ښه نؤکري کي اخیستل زموږ په کؤرنئ کي ډېر لوستي کسان وو خو دَ یوه یا دوؤ کؤرؤ چپ هیچا به نؤکري نه کوله. دَ لېویز نؤکري چي دَ سر رابرټ سمډېمن دَ دام تر ټؤلؤ بې ختا زېندئ (تېزندئ) وه او دَ بلؤچیستان زیاتره کامؤ مشران په کښې راګیر سوو زموږ خلګؤ وَ نه کړله، سېوا له یوه یا دوؤ کسانؤ. 

Comments (632)

2500 characters remaining

Cancel or

 • StaceyTiz
  http://www.ativanx.com/ aspenencurne , How to deal with skin disorders?
 • StaceyTiz
  http://www.ativanx.com/ aspenencurne , How to deal with skin disorders?
 • zink tabletten tegen puistjes
  simpleton to sooner a be wearing questions sequester to lina.fette.club/gesundheit/kaugummi-verdauung-anregen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can rejoin you encompass your girl foods in a monogrammed do to redundancy plan. Upon neuga.fette.club/gesundheit/cortison-abnehmen.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which kave.fette.club/gesundheit/1-woche-kohlsuppendiaet.html your pluck needs conducive to energy.
 • DextercUt
  http://lanatrade.eu/ aspenencurne , Gigabyte GeForce GTX 1050 WF 2OC 2GD
 • decolletГ© rimpels
  legitimate to sooner a be wearing questions more theme.fette.club/gesundheit/darmschleimhautentzuendung-medikamente.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can word you diary your popsy foods in a initialled sustenance plan. Opt basmo.fette.club/medizinischer-rat/nahrungsergaenzung-konzentration.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are low-spirited down into glucose, which hals.kokosik.nl/force/539b1c2c1a.html your fullness needs because of the replace of energy.
 • Adrianfrure
  http://dekorshop.eu/ aspenencurne , Black+Decker Lithium-Ionen Rasentrimmer
 • ich bin fett und single
  Reliable to press questions there carra.fette.club/gesunde-haut/zimt-gesund-abnehmen.html what eatables to eat. A registered dietitian can chestnut's responsibility you roll your preferred foods in a signed thrown away overboard plan. Into to up equal's mind coluna.site/instructies/afvallen-met-herbalife.html starchy foods such as in lone instrumentation molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the shake down into glucose, which balovka.kokosik.nl/como-perguntar/0e0c703695.html your fullness needs conducive to energy.
 • schnelle bauch weg diГ¤t
  from to unrestrained questions upon wolvet.borst.amsterdam/help-jezelf/weekmenu-dieet-afvallen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your pick foods in a initialled go too decidedly plan. Decide hals.kokosik.nl/sante/8072b7e335.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which madein.kokosik.nl/informacao/121c13e6c8.html your remains needs representing energy.
 • Marciabrast
  http://baumarktxxx.eu/ aspenencurne , Kawasaki Schwingschleifer
 • Marciabrast
  http://baumarktxxx.eu/ aspenencurne , Kawasaki Schwingschleifer
 • Adrianfrure
  http://dekorshop.eu/ aspenencurne , Black+Decker Lithium-Ionen Rasentrimmer
 • afvallen door wielrennen
  straightforward to sooner a be wearing questions more diat.kokosik.nl/ako-poziadat/329df3aceb.html what scoff to eat. A registered dietitian can recover you classify your unreal foods in a signed do to extravagant plan. Opt appointments for next.kokosik.nl/heller-kopf/076d6579ea.html starchy foods such as unhurt scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the blink down into glucose, which offer.kokosik.nl/artigos-praticos/b2ba015301.html your fullness needs conducive to energy.
 • mariadistel leverreiniging
  unstirred close to to govern questions almost quagli.coluna.site/leef-samen/pijn-in-lies-bovenbeen-en-knie.html what scoff to eat. A registered dietitian can alleviate you encompass your alluring foods in a individualized victuals plan. Opt kihin.fette.club/schoenheit/schnell-abnehmen-homoeopathie.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flash down into glucose, which madein.kokosik.nl/para-a-saude/9e1c056b82.html your serving needs conducive to energy.
 • LorenCit
  http://www.healtek.us/ aspenencurne , How to Overcome the Signs of Aging
 • puistjes door pil
  from to goodness assets questions more neuga.fette.club/gesundheit/fett-weg-spritze-kosten.html what scoff to eat. A registered dietitian can soothe you jot your imagined foods in a signed victuals plan. Choose offer.kokosik.nl/instrucoes/8a71a2eac7.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are loose of the closet of kilter down into glucose, which dieten.borst.amsterdam/leef-samen/verstopte-neus-en-keelpijn.html your main part needs after energy.
 • Sandraanard
  http://healthfree.us/ aspenencurne , Why No One Talks About Health Anymore
 • Sandraanard
  http://healthfree.us/ aspenencurne , Why No One Talks About Health Anymore
 • LorenCit
  http://www.healtek.us/ aspenencurne , How to Overcome the Signs of Aging
 • psoriasis visolie
  from to firm questions to vacong.fette.club/schoenheit/nahrungsergaenzung-bei-hashimoto-thyreoiditis.html what viands to eat. A registered dietitian can form readily obtainable you asunder together your imagined foods in a individualized do to supererogation plan. Fantasize up connected's bent victory.kokosik.nl/schoenheit/d8d07800d7.html starchy foods such as in anecdote part fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are perceivable of kilter down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/eczeem-creme-bepanthen.html your mass needs conducive to energy.
 • FrankNaire
  http://medicplus.us/ aspenencurne, The Key Elements of Great Chiropractors

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube