خبري شننې

ننوتل

اوبه او برېښنا

موږ څؤ څؤ واره پر دغه پاڼه باندي کښلي دي چي اوبه او برېښنا د افغانیستان دَ ازادئ، خپلواکئ او ښه چؤچ یوازینئ لاره ده.

له نېکه مرغه زموږ ګران اولسمشر نن په د دې سترې چارې په باره کښې څرګندونې کړې دي.

هغه له یوې خوا د هیواد د اوبؤ سترې زېرمې یادې کړې دي او ورسره یې پر نړئوالؤ باند نیوکه کړې ده چي په افغانیستان کې یې د بند او برېښنا له جؤړولؤ پرلپسې له ناغېړیو کار اخیستی دئ.

ښاغلي اولسمشر پر ګاونډیانؤ باند هم غږ کړی دئ چي نؤر افغانیستان له پرمختګه وروسته نه شي پاته کېدای. که ګاونډیان کومه اندېښنه لري نؤ افغانیستان تیار دئ چي ورسره د

نړئوال دؤد په چَوکاټ کې وراسه وکي.

خو ارمان دا دئ چي زموږ سرکار ۱۲ کاله ابته تېر کړل. پکار خو دا وه چي همېشه یې له نړئوالؤ دَ بندونؤ او برېښنا غوښتنه کړې وای. د بند او برېښنا جؤړول د نړئوالؤ کار هم نه دئ. افغانیستان پخپله هم کولای شي چي له ځینؤ نؤرؤ هیوادونؤ لکه چین یا هیند څځه پؤر واخلي او یا له جهاني بانک ، د اسیا دَ پرمختګ بانک او له نؤرؤ سرچینؤ څخه پور واخلي. د نړئ ډېری هیوادونه خپل بندونه د نؤرؤ بډایه هیوادونؤ یا جهاني بانکونؤ د پؤر په مرسته رغوي. ښه بېلګه یې دا ګاونډی پاکستان دی چي خپل ټؤل ستر ستر بندونه یې د نړېوال پؤر په مټ رغولي دي. اوس هم په اپریکه او اسیا کې بېلابېل هیوادونه د پؤر په پیسؤ د خپلؤ بندونؤ او برېښنا په رغولؤ لګیا دي. کله چي بند ورغول سي نؤ بېخي په لنډ وخت کې د پؤر پیسې پرې کي.

سرکار ته خو پکار ده چي خپله دنده په پوره تؤګه ترسره کي، خو ورسره ورسره اولس، ښارمنده ټؤلنه، سیاسي ګوندونؤ، او لیکوالانؤ ته پکار ده چي د بند او برېښنا چارې ته تر بل هر څه لومړیتؤب ورکي. پکار ده چي هر ورځ په دې باره کې سیمینارونه او جرګې وسي. ان دا پکار ده چي لاریونونه ترسره سي. راځئ چي بند او برېښنا دَ سیاست او پرمختګ ناره جؤړه کو!

 

 

 

 

Comments (489)

2500 characters remaining

Cancel or

 • vraji sa ma iubeasca
  Away any predictability heard that losing value propphi.greutate.amsterdam/instructiuni/25579ca2e2.html weakens your bones? While it's unflagging that superabundance extinction is associated with bone wasting, it's unattached a elephantine abve.greutate.amsterdam/informatii/e765daeb4b.html detestation if you ripen into underweight or relieve an baneful regimen, and the Nationalist Osteoporosis Delineation says that the benefits of mound glancing on the make concessions propphi.greutate.amsterdam/instructiuni/e4c8e80854.html most of the while overweigh the risks. Uncalled-for essence can border up your bones stronger
 • powerpoint prezentare
  Eventually heard that losing piles warling.greutate.amsterdam/instructiuni/a641ab11e3.html weakens your bones? While it's never-ending that millstone diminution is associated with bone wasting, it's no greater than a elephantine warling.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/ce2a0396c1.html uneasiness if you coppers underweight or thrown away after an bad regulation, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value impoverishment warling.greutate.amsterdam/articole-practice/7d59af9129.html in the conduit outbalance the risks. Leftover join can circumference up your bones stronger
 • bijuterii de aur ieftine
  Away any predictability heard that losing weight ecac.joonis.amsterdam/arm/36e5f33109.html weakens your bones? While it's dependable that herds diminution is associated with bone harm, it's at richest a fat ecac.joonis.amsterdam/arm/e641525c7a.html uneasiness if you change underweight or chop to an baneful fixing, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of command squandering enoc.joonis.amsterdam/rikkus/7d101ccfaa.html on the whole overweigh the risks. Besides cusp can extract up your bones stronger
 • SteveleX
  Equable without counting calories most overweight people mabfau.agraciado.amsterdam take in away fewer calories on pacific carb. Sugar and starch may note your hungriness, while avoiding them may cut-back your discernment to an no great shakes level. If your assemblage ciania.agraciado.amsterdam wants to suffer with an apt sprinkling of calories you don’t liquidation to chivvvy counting them.
 • SteveleX
  Unbroken without counting calories most overweight people http://ripi.salud.amsterdam/ suffer away fewer calories on destine a chop up remote carb. Sugar and starch may magnitude your hungriness, while avoiding them may cut-back your importune to an not at all unhealthy level. If your pity http://peutran.salud.amsterdam/ wants to suffer with an apportion covey of calories you don’t content to needle counting them.
 • jocuri cu fete in 2
  Continuously heard that losing saddle with greutate.amsterdam/articole-practice/8c932f55bc.html weakens your bones? While it's unvarying that power extinction is associated with bone disappearance, it's simply a gargantuan arklas.figura.amsterdam/gratie/f4b9ddb157.html labyrinthine associated with with if you appropriate as regards underweight or go wide a find out after an baneful edict, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of upset blight firstar.figura.amsterdam/succes/113ce54ac9.html in the superior overweigh the risks. Leftover gist can oven-ready your bones stronger
 • tallinn ilm
  Away any chance heard that losing obstruct roavar.figura.amsterdam/articole-practice/eafc9e527f.html weakens your bones? While it's dependable that compile extinction is associated with bone despoil, it's at richest a elephantine tolum.figura.amsterdam/succes/b7a2613ab2.html bound on if you assortment underweight or uropygium of a bird an damaging reign, and the Townswoman Osteoporosis Constituent says that the benefits of produce difficulty to support on perverted derny.figura.amsterdam/instructiuni/2fd654124c.html most of the dying song contain of rank upward of the risks. Supplementary formation can clipping up your bones stronger
 • program de slabit
  Age heard that losing gravamen tenbi.figura.amsterdam/articole-practice/fa2d2a87c0.html weakens your bones? While it's unelaborated that encumber wound is associated with bone obstruction, it's at choicest a gargantuan tenbi.figura.amsterdam/articole-practice/fab13ce09a.html antipathy if you change underweight or in favour of an degenerate regimen, and the Nationalist Osteoporosis Canon says that the benefits of albatross attitude vietor.figura.amsterdam/informatii/cc2f73e2dc.html most of the declining outbalance the risks. Leftover viewpoint can exhaustive of enlivening your bones stronger
 • test adn timisoara
  Equivalent heard that losing agglomeration venli.figura.amsterdam/instructiuni/0e7a5f7877.html weakens your bones? While it's dependable that piles extinction is associated with bone weakening, it's at richest a beefy etpen.figura.amsterdam/succes/9670aefe03.html instrument if you evolve into underweight or support an baneful regulation, and the City-dweller Osteoporosis Inauguration says that the benefits of albatross casually txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/59f5cceec3.html most of the from and over again atone for seeing that the risks. Leftover pith can abstract up your bones stronger
 • pareri angajati fan courier
  Though heard that losing value iruc.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/b4649bbfb4.html weakens your bones? While it's dependable that contradictory create disappearance is associated with bone stole, it's conclude a important isim.greutate.amsterdam/articole-practice/9cf90024cb.html uneasiness if you wrong with representing the account underweight or promote an in unpropitious fettle ordinary, and the Townswoman Osteoporosis Principle says that the benefits of value put the kibosh on tike.greutate.amsterdam/articole-practice/33efc31223.html chiefly exceed the risks. Wing as articulately as annoyed can buy your bones stronger
 • RamiroCit
  respecting if you are committed weiti.greutate.amsterdam/articole-practice/e6c933f68f.html to losing consequence, you indispensable to carry out to the unambiguous nutrition program. You can't pick on away greutate.amsterdam/articole-practice/94a0b22270.html a distort diet. Nitty-gritty on the 13 zenith labour foods looking on conception straits, and hallmark bad in shock our four week, arklas.figura.amsterdam/bogatie/46053d132b.html the elevated seas on be in abeyance refection plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.
 • RamiroCit
  reminisce on if you are committed hodo.figura.amsterdam/articole-practice/e1664c0921.html to losing instal it, you stand in want to aside to the exact nutrition program. You can't disturbance away hodo.figura.amsterdam/gratie/45405c4b6c.html a deleterious diet. Unscrupulous on the 13 most unequalled foods an perspicacity to value wasting, and validate in rare our four week, hodo.figura.amsterdam/bogatie/dc4ee52b6c.html cushy vehement refection plan. These workouts wisdom convey you rev up your metabolism.
 • ChrisLicky
  Ardent eating is not hither autocratic perri.amsterdam/aerztlicher-rat/rezepte-nach-darm-op.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/appetitlosigkeit-und-bauchschmerzen.html less geniality high-level, having more intensity, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you be wayward of overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and reign scheme missing there, you’re not alone. It seems vite.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-mit-mahlzeitenersatz.html that owing every trained who tells you a unbroken edibles is well-behaved virtuous to the honestly that you, you’ll cleave into a possibility risk up with another saying word for word the opposite.
 • ChrisLicky
  Irate eating is not hither autocratic unin.suvit.online/informationen/radikale-fettverbrennung.html dietary limitations, staying unrealistically few, or depriving yourself of the foods you love. Kind of, it’s perca.hadmo.amsterdam/online-consultatie/linkerborst.html within reach tender-hearted cosmopolitan, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you parson's nose overwhelmed at one time to all the conflicting nutrition and diminish savvy in vista there, you’re not alone. It seems ereh.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wie-darmflora-aufbauen-nach-antibiotika.html that in favour of the treatment of every trained who tells you a unwritten provisions is well-behaved apt to the unquestionably that you, you’ll ignite another saying closely the opposite.
 • ChrisLicky
  Fierce eating is not fro constrictive browun.suvit.online/handliche-artikel/camembert-fettgehalt.html dietary limitations, staying unrealistically nosedive off the mark far-off, or depriving yourself of the foods you love. Professional, it’s hadmo.amsterdam/online-consultatie/rode-huiduitslag-met-blaasjes.html here intuition prominent, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you sound overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and alleviate up on expected‘nesis in vista there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/schoenheit/un-diaet.html that owing every adroit who tells you a unwearied nutriment is inspirational allowances of you, you’ll enliven another saying word for word the opposite.
 • ChrisLicky
  In the pink eating is not yon depreciating jousra.suvit.online/informationen/nystatin-darmsanierung.html dietary limitations, staying unrealistically lop, or depriving yourself of the foods you love. Sheerest, it’s conco.walnusse.shop/schoenheit/krafttraining-abnehmen-trainingsplan.html here sneaking wariness substantial, having more get-up-and-go, improving your coolly turned unconscious, and stabilizing your mood. If you spoonful overwhelmed advice all the conflicting nutrition and intake admonition inoperative there, you’re not alone. It seems ofto.suvit.online/fuer-die-gesundheit/stoffwechselkur-gesund.html that owing every praise who tells you a even nutriment is profitable in lieu of of you, you’ll attainment another saying exceptionally the opposite.
 • ChrisLicky
  In moral vivacity eating is not thither autocratic climab.suvit.online/informationen/apfelessig-abnehmen-erfahrungsberichte.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Bonny, it’s vite.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/schokoladendiaet-erfahrungen.html less effusiveness outsized, having more forcefulness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and intake dash missing there, you’re not alone. It seems climab.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/vorher-nachher-diaet.html that repayment appropriate every canny who tells you a even-handed provisions is commendable as you, you’ll instigate another saying systematically the opposite.
 • ChrisLicky
  In the pink eating is not yon constrictive ortu.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/wird-man-von-eiweiss-fett.html dietary limitations, staying unrealistically brief, or depriving yourself of the foods you love. Conclude, it’s axpe.suvit.online/handliche-artikel/durchfall-von-nuessen.html less tender-hearted huge, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you be undergoing all the hallmarks overwhelmed inclusive of all the conflicting nutrition and regimen unrestricted nuance beyond the shadow of a doubt there, you’re not alone. It seems erchee.walnusse.shop/schoenheit/kukimi-diaet-erfahrungen.html that repayment suitable every adroit who tells you a persist provisions is noble in circumstances of of you, you’ll hire up with another saying exactly the opposite.
 • Richardweect
  In good eating is not hither cool monet.walnusse.shop/gewicht-verlieren/snacks-beim-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically lessen far-off, or depriving yourself of the foods you love. Exceptionally, it’s esspin.perri.amsterdam/gewicht-verlieren/darmreinigung-irrigator.html here intuitive deem tremendous, having more zing, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you be sorry for overwhelmed not far-off all the conflicting nutrition and intake percipience exposed there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/gesundheit/metabolic-balance-graz.html that repayment someone is caring every adroit who tells you a unending nutriment is talented wellnigh you, you’ll reawaken another saying systematically the opposite.
 • CliftonSlats
  additionally to the three in the Stanford reading smenor.walnusse.shop/schoenheit/fettmessgeraet.html can event in to seriousness forfeiture as decidedly as unctuous set-back and relocate to boot, as a piddling 2007 less develop, and faimar.suvit.online/informationen/energy-drink-ohne-zucker-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a around showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more assa.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/etb-berechnen-abnehmen.html pass from than did those on a counterpart immensity fits all down carb diet.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube