خبري شننې

ننوتل

له مړؤ خو شیتان هم بېزاره وي، خو تالیبه ته تر شیتان هم لکه چي بدتر یې

د ښتون لیکوال او شایر خدای بخښلي اجمل خټک پر مړستون چي تالیبه نن تا چاودنې وکولې او یوځل دي بیا هغه لویه ګوناه وکوله چي د نړئ په تاریخ کښې به یې بېخی کم ساری پیدا شي.

تا خو د پښتنو د واکمانانؤ له مړيؤ سره هم لؤبې او تماشې وکولې.

تا د افغانستان یو مشر د لونګئ په بم ووژلؤ.

تا د رامان بابا زیارت هم والوازلؤ او د همزه بابا هغه دي هم تالان کؤ.

تا خو د کابل په ګډون د افغانستان د هرښار په هر لؤبغالي کښې په زرګونؤ پېغلې او ځوانان سنګسار کړل.

 ستا ملا بخت مد خو د افغانستان د ځینو سیمو مېړونه ووژل او د هغؤ مېرمنې دي کندهار ته د مینځې په بڼه راوستې.

تا خو د کابل بانک شرمناک جنایت هم ترسره کؤ.

تا خو د سوات ټؤل اولس یا وژلؤ یا د کډې کولؤ ته اړ ایستلؤ. تا خو د پښتونخوا هر چوک ته خونکار چارسو نامه ورکړه.

تا خو د ننګیالؤ سیمه وزیریستان په شرمونؤ وشرموله. تا خو اپریدي، اورکزي، باجوړي او هر هر پښتون سپکه بڼکه کړه.

تا خو د ډبګرئ بې ازاره هونرمندان هم له هیواده وشړل. ته خو د رنګ او رڼا دوښمن یې.

تا خو په زرګونؤ ښونځي وسوزول او په زرګونو ښؤونکي دي ووژل.

تا خو هوجرې تالان کړې، جرګې او مرکې دي بمبار کړې.

تا خو خانان او مشران په اور او هیرو کښې لولپه کړل.

تا خو افغان میلي یووالی د تل لپاره درګړې درګړې کؤ.

ستا د ملا اومر خو دا ارمان ؤ چي تؤر پنجاب د افغانستا بادار کي.

ستا د بین لادین خو دا تګلاره وه چي د لوېدیځ لنګرکؤټونه پر افغاني خاوره باندي اباد شي.

دا هرڅه خو وشول، نؤر نؤ ولي مړه او ژوندي پښتانه نه پرېږدې؟؟

دا کوم دین دی؟ دا کوم ایسلام دی؟ دا کوم اینسانیت دی؟

ایا ستا د ټؤلؤ کارونؤ مانا دا نه ده چي پښتانه اخېر دې ته اړ شي چي هر چېرته چي سپینه پګړئ ویني او و یې وژني؟

ایا د سوزېدلؤ هوجرؤ او ښؤونځیو خاوندان پښتانه دا هک نه لري چي ستا هره مدرسه والوزوي؟

ستا ایمان خو موږ ته ښه مالوم دی. ستا ټؤل ځناور کومندانانؤ ته خو د وزیریستان یوه ملک کریمخان ماته درکړه.

اخېر ټؤل پښتانه اړ دي خامخا به له تاسره د د کریمخان کار کوي. خدایږو که دي بیا ږیرور په دروبین هم پیدا کو. ته هاغه میږی يې چي وزر دي کړي دي. دا یویشتمه پېړئ ده ستا وخت تېر شوی دی. ته تروخت تېر هغه درمل يې چي نؤر زهر ګنډېر ګرځېدلی یې. ته هغه موردار بوټی یې چي له بېخه دي ایستل او بیا سوزېدل پکار دي. 

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube