خبري شننې

ننوتل

بلؤچ اواز تر امریکې ورسېدلؤ

د امریکې د کانګریس د ډيموکراټ او ریپبلیکن ګوندونو د بشري رېښتؤ جهاني ډلؤ سره په ګډه د بلؤچ میلتپالانؤ تازه غونډه دا بلؤچ میلتپالانؤ د اوږدې جګړې لومړنی ستر بریالیتؤب دی.

په دې غونډه کې په لومړي ځل دا ومنل شوه چي دلته د یوه میلت ریښتې تر پښؤ لاندي شوې دي. ورسره پر دې خبرې ټینګار او غوښتنه وشوه چي د امریکې سرکار دي نؤر له پاکستان ترهګر دولت سره مرسته نه کوي. پکار دا ده چي له بلوچ میلتپالانؤ سره مرسته وکوي.

ستره خبره دا ده، که څه هم د پښتانه په غونډه کې نه ول، خو بیا هم هلته بلؤچ مشرانؤ او امریکایانؤ د بلؤچانؤ سره سره د پښتنؤ د ازادئ هم پوره پوره ننګه کوله.

 

داسي ښکاري چي دا غونډه په سیمه کې د بدلون پیلامه ده. دلته به خامخا بدلونونه راځي. میلتونه به ازادیږي. او کېدای شي چي د پاکستان په شان درغکي هیوادونه بېخي د ځمکې لمخه هیسته شي.

داسي برېښي چي دا به پیله او وروستئ غونډه نه وي. په اوروپا ، امریکه او نؤرؤ بهرنیؤ هیوادونؤ کې مېشتؤ پښتنؤ ته پکار ده چي په دغسي نویؤ پېښؤ باندي ځانونه خبر وساتي او د خپلې ازادئ په باره کښې پوره پوره هڅې وکوي. موږ ته پکار ده چي په بهر کې مېشتو بلؤچانؤ سره هم ځانونه بلد کو. افغان او بلؤچ په تاریخي تؤګه دؤستان او د یوه بل ملاتړ پاته شوي دي. پکار ده چي زموږ دوستي لانؤره هم پیاوړې او غښتلې شي. هسي نه چي دوښمن مو تر منځ د دوښمنئ زړي وکري. که موږ بې پرواهي او بې غوري وکوو نو راتلونکی کول به مو و نه بخښي.

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube