خبري شننې

ننوتل

افغان سوله د پاکستان بربادي

د پاکستان لومړي وزیر، یوسف رزا ګيلاني، ویلي دي په افغانستان کې باید داسي سوله را نه شي چي د پاکستان په زیان تمامه شي.

د ښاغلي ګیلاني دا وینا په لومړي کاته کې د خپل هیواد د ګټو څرګندونه کوي.

مګر د ښاغلي ګیلاني دا وینا هغه تاریخي وېره جوتوي چي دلته د پاکستان تر جوړېدو پخوا پرنګی هم ورسره مخامخ و، او بیا له تېرو شپېتو کلونو راهیسته د پاکستان واکمن ورسره مخامخ دي.

 

د برتانوي نیواک پر مهال د افغانستان ابادي او سوکالي پر هند باندي د پرنګي نیواک لپار تر ټړلؤ ستر ګواښ بلل کېدؤ. د پرنګي همدا وېره وه چي درې ځله د افغان – انګرېز جګړې وشوې او پر زرګونو لوی واړاه تاړاکونه او چپاوونه زموږ د پرګنو پرچپه روان ول، او په پای کې تؤره کرښه رامنځته شوه.

د دؤیمې نړئوالې جګړې له برکته پرنګي د نړئ نؤرؤ ډېرؤ سیمو په ګډون هند ته هم ازادي ورکړه او ورسره یې له هند سره دوښمني هم پای ته ورسېده.

خو د پرنګي او افغان سیالي بیا هم پای ته و نه رسېده، بلکې يوه نوي پړاو ته ننوتله. د سیالئ دا پړاو د پاکستان په بڼه رامنځته شؤ. په بله مانا، اوس توره کرښه نوره جوته او څرګنده شوه. تورې کرښې یو هیوا و زېږلؤ، یو درؤغین Fake هیواد.

لکه د افغان ابادي او سوکالي چي څومره د پرنګي نیواک لپاره یو ستر ګواښ ؤ، هغه د دروغین پاکستان لپاره څؤ څؤ چنده نؤر هم زیات شؤ. مانا دا چي پاکستان او افغانستان دوه داسي هستې دي چي یوځای دواړه ژوند نه شي کولای. په دې دواړؤ هستؤ کې یوه خامخا باید لمنځه ولاړه شي.

دا هرچاته پته چي کوم یو لمنځه تلونکی دی. افغانستان په تېرؤ دوؤ پېړیو کې او په تېره تېره په تېرؤ درېیو لسیزؤ کې تر دې ازمؤینې په واریو واریؤ بریالی راوتلی دی. مؤږ د اهل کتابؤ او بې کتابؤ لښکرونه او یرغلونه وزغمل. موږ تالیبي نادودؤ سره هم په ډېر سبر ډغره ووهله. اوس وختونه بدل شوي دي. دا کیسه ډېره زړه شوې ده. دلته به خامخا سوله راځي. سؤله ښه کار وي. سؤله د هیچا په تاوان نه وي. که دا چا په تاوان وي هم نؤ هغه به پخپله د سؤلې دوشمن وي، لکه فېک پاکستان چي دئ.

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube