خبري شننې

ننوتل

تالیبان د امریکې پوځ دی

امریکې ته افغانستان ته په دومره اسانئ سره راتګ او بیا دلته لنګرکؤټ جوړول او تل ترتله مېشت یو ناشونی کار ؤ. دا ارمان د انګرېز او روس هم نه و پوره شوی.

مګر دا کار ورته تالیب جان او ملاجان ډېر اسانه کؤ.

تالیب جان دا کار په دومره چالاکئ سره کوي چي افغانان او ورسره ټؤله نړۍ یې ګنکڅه کړې ده. مانا دا چي په ښکاره خو تالیبان د امریکایانو پرچپه جنګیږي. مګر په اسل کې تالیبان د امریکایانو پوځ دی.

لومړی خو امریکایان او پنجاب پخپله هغه افغانان وژني چي وژل یې ورته اسان وي. که چيري کوم تکړه افغان ته یې هیڅ لاره نه جوړیږي نؤ بیا دا کار ورته تالیب جان په ډېره ناترسئ ترسره کوي.

 اوس چي د امریکې پلان ګام پر ګام بریا ته رسیږي. مانا لومړی افغانستان ته د امریکې راتګ، بیا دلته د لنګرکؤټ جؤړول، دلته ترتله مېشت، د تریاکؤ کښت او سوداګري، د ډول ډول وسلو پر ژوندو افغانانو باندي تجربې، د ۲۱مې پېړئ لپاره د نویو جنګي تاکتیکونه زدکړه او داسي نؤر... نؤ ځکه خو اوس په کتر تالیب جان ته په ډېر درب دوتر جوړيږي او لکه ناویانو په شان ورته هرکلی ویل کیږي. د خدای لپاره، اوس د افغان اولس د مرګ او ژوند خبره تایب اغا ته پاته شوه.

تالیب جان خو د د امریکې، انګرېز او پنجاب لپاره ټول خیزمتونه وکول او لا لګیا دی کوي يې.

خو د تالیب اخري کارنامه به یو ځل بیا خپلؤ بادارانؤ، (د پنجاب، انګرېز او امريکې) له  پلان سره سم د  افغانستان د وېش وي.

ځکه چي پنجاب او لوېدیځ په ډېره چالاکئ سره تالیب جان ته د پښتانه استازیتوب پټکی پر سر ورتړلی دی. د کتر له دوتر څخه د روغې نه، بلکې د شر بوی راځي. دوښمن غواړي چي د تالیب د ځنګلي او زالیمې ډلې په نامه پښتانه او نؤر افغاني میلتونه په شر کې وبله واچوي. دوښمن غواړي چي د افغانستان د جنوبي برخو واک تالیبجان ته وسپاري او د هیواد په شمال کي هم په یوه یا بله بهانه خلک جنګ ته اړباسي. د بېلګې په توګه یو څه وخت لمخه یې پي ار ټي په جوزجان کي یوې پخوانئ ډلې ته وسلې ورکړې وې چي بیا د داخله وزارت لخوا بې وسلې شول. مانا دا چي غلي ته وايي غلا کوه، او څښتن ته وايي بیدا اوسه!

موږ ټؤل افغان اولس ته او په تېره بیا پښتنو ته دا خواست کوو چي پخپله هم تالیب وپېژني او نړئ ته هم دا په ډاګه کي چي تالیب د پښتؤ استازیتؤب نه کوي، او د افغانستان ټؤلؤ میلیتونؤ ته هم دا سپا پيغام ورکړي.  

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube