خبري شننې

تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی

  پرون تالیبانؤ د ایسمایلخان دېرې بند مات کؤ او په سلګونؤ خپل انډیوالان یې ازاد کړل. نه پولیسو او نه اوردو یې مخه نیولؤ هڅه کوله. همداسي په دې بېخي نیژدې ورځؤ کي په ایراک او لیبیا کي هم د دوی نړئوالؤ انډیوالانؤ په ناببره تؤګه جیلونه مات کړل او خپل زرګونه ملګري یې ازاد کړل.

د ترهګرئ د پېښؤ ماهران وايي چي داسي برېښي لکه چي بندیانؤ تالیبانؤ شمېر بېخي زیات شوی ؤ او د جګړې په ډګر کي د هغؤ بیا کم شوی ؤ. نؤ ځکه بیا هغه نالیدلي لوېدیځ او ختیځ، موسلمان او ناموسلمان ځواکونه چي د نړئوالي تالیبجنګئ تابیا او سریښته کوي غواړي چي بندیان تالیبان را ازاد کي. دا کار پرته د بند له ماتولؤ شونی نه دئ.

دا "ازاد شوي" تالیبان کېدای شي په څؤ ورځؤ کي په سوریه یا کوم بل ځای کي راڅرګند سي چېرته چي د تېلؤ او تجارت لارې وي.

Comments (14)

2500 characters remaining

Cancel or

 • pandora uk stockists
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه pandora uk stockists http://www.sd-cf.co.uk/
 • pandora charms uk
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه pandora charms uk http://www.sd-cf.co.uk/
 • cheap ugg boots uk
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه cheap ugg boots uk http://www.roycestudios.co.uk/
 • north face outlet locations
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه north face outlet locations http://www.primeviste.net/
 • barbour outlet uk
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه barbour outlet uk http://www.csdconstruction.co.uk/
 • victoria secret uk
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه victoria secret uk http://www.thegrapescafebar.co.uk/
 • kate spade outlet
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه kate spade outlet http://www.houstonsoccertots.com/
 • uggs cheap
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه uggs cheap http://www.drphilrodgers.com/
 • swarovski outlet
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه swarovski outlet http://www.advancelegaluk.org/
 • victoria secrets uk
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه victoria secrets uk http://www.a3booklets.co.uk/
 • cheap designer handbags
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه cheap designer handbags http://www.bagatidy.co.uk/
 • victorias secret uk
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه victorias secret uk http://www.victoriasecreteuk.co.uk/
 • tiffany and co
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه tiffany and co http://www.traceyrossoutloud.com/
 • victoria secret free shipping
  تالیبان په جېل کي نه، په میدان کي پکار دی - افغان جرګه victoria secret free shipping http://www.statesocialstudies.com/

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube