خبري شننې

اربیستان د وهابیت غندنه نه مني

  رییف بداوي: په اربیستان کي که هر چا د وهابیت غندنه وکوله او دا یې وویل چي دین او سیاست پکار ده نو سخته سزا به وویني.

رییف بداوي یو سوودي ځوان دئ چي تېر کال په جده کي د پولیسو لخوا ونیول شؤ. وروسته پر هغه تؤر ولګول شؤ چي د اربیستان د سوود د کاله او ایسلامي وهابي ملایانؤ لخوا تپل

شوې ټولواکي غندلې وه او د هغې د بدلون غوښتنه یې کړې وه.

ویل کيږي د سوود کهول په اربیستان او شاوخوا اربي هیوادونؤ کې د هر راز ازدا او اولسي بدلون سره په ټکر کي ده. ځکه چي د سوود کاله د اربیستان ټؤل تېل د خپلې کورنئ لپاره برمته کړي دي او اولس او ټؤلنه نه پرېږدي چي پرمختګ وکوي. د خپل کاله د واک او ځواک د ساتلؤ لپاره دا کؤرنئ د نړئ په هر موسلمان هیواد کي وهابيواکي یا تالیبواکي غواړي. هر چېرته مدرسې جؤړوي، جاینمازي او دیني کیتابونه وېشي. چي هرڅومره په نړئ کې ملایان، تالیبان، حاجیان او تبلیغیان ډېریږي هغومره به دَ سوود د کاله باچهي نؤره پسي اوږدیږي.

خو د سوود کهول د کتر، بهرین، کوېېت، اماراتو شیخان د نوي لوستي کول له سخت خشم سره مخامخ دي. داسي برېښي چي دا باچهئ به د ۲۱ پېړئ سیاسي توپانونو ته ټینګې نه سي

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube