خبري شننې

د امریکې کانګرس د منځنئ اسیا د خزانؤ په باره کې پرېشان دئ

 د امریکې د کانګرس هغې کمېټې، چي مشر یې دانا روباچر دئ، په خپلې تازه ناستې کي اندېښنې څرګندې کړې دي چي د منځنئ اسیا کې چي ګازؤ، تېلؤ او نؤرؤ څیزونؤ کومې خزانې او زېرمې دي د هغؤ پر سر له نؤرؤ هیوادونؤ سره د ټکر ختره سته.

 

ماهران وايي چي دا هیوادونه چین او هیند کېدای سي. ځکه چي همدغؤ دوؤ هیوادونؤ پهمنځنئ اسیا کې پانګه اچولې ده او هم د دې سمیې ګازؤ او تېلؤ ته سخته اړتیا لري.

یاده دي وي دانا روباچر هغه ګانګرسوال دئ چي د افغانیستان د وېش نکشه یې نړئ ته وړاندي کړې وه او په دې لړ کي یې المان کي یې له افغاني جنګسالارانؤ سره لیدنې کتنې کولې. همدا سوَب ؤ چي بیا اولسمشر کرزي له افغانیستان بند کؤ.

ویل کیږي چي امریکه د کېسپېن او منځنئ اسیا تر خپل ګورت لاندي ساتلؤ لپاره په افغانیستان کې اډې غواړي او ورسره ورسره همدغؤ سیمؤ ته تالیبان ورغځول او پراخول غواړي. 

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube