خبري شننې

په ایران کې د دوؤ ملایانؤ ناندرئ او ریښتنیئ.

  یوه پارسي ملا ایتولا اسدولا زنجاني ویلي دي چي که یو رؤزتي ډېر تږی سي نو کولای سي چي لږ اوبه وچیښي. دا یوه روا کار دئ. خو یوه بل لوی ملا، ایتولا ناسر مکرم شیرازي بیا دا کار ناروا بللی دئ. ویل کیږي د داواړو ترمنځ خورا سختې ناندرئ او ریښتنیئ روانې دي.

دواړؤ خواوؤ ډېر زیات دلیلونو او د پخوانو ملایانؤ ویناوې او کیتابونه راټؤل کړي دي چي خپله خپله خبره وزباتي.

خو د ایران رؤزتیان سخت اریان دریان دي چي اوس د کوم یوه ومني. دلته هغه متل بېخي پرځای دئ چي د دوؤ ملایانؤ ترمنځ چرګه هر وخت مرداره شي.

خو تر دې هم د پام او اندېښنه خبره بیا دا ده چي دوه دومره لوی ملایان چي پر رؤزې نه ځله جؤړیږي نؤ پر واک او واکمني به څنګه ځله جؤړ شي. کله چي هم ملا سیاست ته لاس اچولی دئ نؤ انجام یې د افغانیستان غوندي وي. هسي خو یې نه دي ویلي چي د ملا ټؤله دوستي او دوښمني پر هلوا باندي وي!

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube