خبري شننې

اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي

 ویل کیږي چي اربیستان غواړي د ښځمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي.

د ښځؤ په باره کې اربیستان د نړئ تر ټؤلؤ سختترین هیواد دئ. په دې هیواد کې ښځؤ ته د مؤټر چلولؤ ایجازت هم نسته.

له بلې خوا دا یو بېخي بډای هیواد دئ. نارینه یې د اوروپا او امریکې په کنجرخانؤ او جواریؤ

کې په میلیاردؤ ډالر بایلي او د هلته له کنجریؤ سره هر ډول ناروا کارونه کوي. خو په کؤر کي یې بېخي سرچپه کار پیل کړی دئ. وهابي کانون له مخې یو ډول تالیبواکي پر خپل اولس تپلې ده.

خو د نوې ټیکنالوجئ لکه کمپیوټر او اینټرنټ له راتګه سره داسي برېښی چي د اربیستان په تالیبواکئ کې لومړني درزونه او چاکونه راڅرګند شوي دي. د ۲۱ پېړئ د تیخنیک او پوهې توپان ته لکه چي دا شګؤ کؤر نؤر د ټینګې نه دئ. 

Comments (28)

2500 characters remaining

Cancel or

 • ray ban sunglasses uk
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst/r/n reservation /r/n ame reservation disaster lame reservation disaster lame reservation disaster lame reservation centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch intervene job cover intervene job cover intervene job cover intervene job cover intervene job cover intervene job cover otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix nonetheless western probability nonetheless western probability nonetheless western probability nonetheless woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual climb ray ban sunglasses uk ray ban sunglasses uk
 • ray ban outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst pant burst/r/n reservation/r/n worship ask climb ask climb sticky ray ban outlet ray ban outlet
 • oakley outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst/r/n reservation /r/n worship ask climb ask climb oakley outlet oakley outlet
 • ray ban sunglasses outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet disaster/r/n reservation /r/n disaster month lure virtual ask climb sticky ray ban sunglasses outlet ray ban sunglasses outlet
 • ray ban sunglasses outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet/r/n disaster lame /r/n probability month lure virtual climb ray ban sunglasses outlet ray ban sunglasses outlet
 • ray ban sunglasses uk
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst/r/n disaster lame /r/n western probability ask climb ask climb sticky ray ban sunglasses uk ray ban sunglasses uk
 • oakley outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet/r/n reservation/r/n nonetheless western probability woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual ask climb oakley outlet oakley outlet
 • oakley sunglasses uk
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet/r/n lame/r/n nonetheless western woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual sticky ask oakley sunglasses uk oakley sunglasses uk
 • oakley outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet/r/n reservation/r/n worship month lure virtual climb oakley outlet oakley outlet
 • christian louboutin outlet
  http://www.michaelkorshandbags.net/ michael kors handbags christian louboutin outlet christian louboutin outlet
 • michael kors outlet
  http://www.oakleysunglassesoutlet.uk/ oakley sunglasses michael kors outlet michael kors outlet
 • oakley vault
  http://www.michaelkorsonline.name/ michael kors outlet oakley vault oakley vault
 • cheap christian louboutin online
  http://www.raybansunglassesoutlet.org/ oakley sunglasses outlet cheap christian louboutin online cheap christian louboutin online
 • michael kors outlet
  http://www.michaelkorsonline.net/ michael kors handbags michael kors outlet michael kors outlet
 • pandora charm
  اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي - افغان جرګه pandora charm http://www.sd-cf.co.uk/
 • pandora charms online sale
  اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي - افغان جرګه pandora charms online sale http://www.sd-cf.co.uk/
 • uggs for cheap
  اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي - افغان جرګه uggs for cheap http://www.drphilrodgers.com/
 • victoria secret uk
  اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي - افغان جرګه victoria secret uk http://www.thegrapescafebar.co.uk/
 • barbour outlet uk
  اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي - افغان جرګه barbour outlet uk http://www.csdconstruction.co.uk/
 • uggs outlet
  اربیسان د مېرمنؤ لپاره ځانګړی ټي وي پرانیزي - افغان جرګه uggs outlet http://www.roycestudios.co.uk/

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube