د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎ ایا افغانان د امریکا سره تړون ته د نن ورځې دامن او اقتصاد په موخه ګوري که راتلونکې ته هم ګوري یا تاریخ به ځنګه وي؟ ولی افغانستان د امریکا سره امنیتي او اقتصادي تړون لاسلیک کړي؟   ایا افغانستان یو خپلواک هیواد نه دی؟ 

د ملا عبدلغني برادر دا تسویر جنګي تالیبانو ته پیغور

د ملا عبدلغني برادر دا تسویر جنګي تالیبانو ته پیغور

 رښتیا ووایم دې تسویر راته ژړا راوستې چې د ملا برادر غوندې افغان په دې تسویر کې ګورم ماته یی د مولوي خالس د یو مقالې یاد راتازه کړو چې د هیواد یو سیاستوال په درنه غونډه کې وکړه، ویل یی چې مولوي خالس په خپله یو مقاله کې لیکلي وو چې مونږ به د

پاکستاني شريعت‏

پاکستاني شريعت‏

په ۱۹۰۶ کې د هند د لويو کورنيو (نوابان، فيوډالان) د استازو پلاوی د آغا خان (دريم) په مشری کې د هند له وائسرائے لارډ منټو سره وليدل. او بيا په رسمي توګه د شريعت غوښتنوکو ډلي د "ټول هند د مسلمانانو ټولنه" (آل انډيا مسلم ليګ) اعلان وکړۍ. د يادوني وړ دې چې دا اسماعيليان (چې آغا خان يې مشر دې) اوس په پاکستان کې کافران دي.

د ځواک په ضد بې وسه مبارزه (برټرېنډ رسل)‏

د ځواک په ضد بې وسه مبارزه (برټرېنډ رسل)‏

د تراژيدي ښائست هغه کيفيت نه څرګندوي کوم چې په لږ يا ډېر په ښکاره بڼه، په ژوند کې هر چرته شتون لري. د ژوند په ننداره کې، د هغه دړد په زغملو کې چې د زغملو نه وي، يو تقدس شته، يوه لويه ويره، د پراختيا احساس، ژورتيا، د وجود نه ختمېدونکې راز، په کوم کې چې د دړد په يوه عجيبه خړوبي کې، کړېدونکی، د غم په مزي له نړۍ سره تړل شوی وي.

الکایده د امریکې اړتیا ده

الکایده د امریکې اړتیا ده

ویل کیږي چي امریکې کابل ته ویلي دي چي "الکایده وي نو امریکه به دلته جنګ کوي". ایا د دې مانا دا نه ده چي امریکه الکایده اوس د امریکې لپاره یوه ستونزه یا   Liability نه بلکې یوښه ګټوره خزانه Asset ده؟ ګټوره خزانه څه یوه خورا ښه پلمه ده. ځکه چي امریکه په افغانیستان کې یو ستر لنګرکؤټ غواړي.

غوښتنې اوپرمختګ

غوښتنې اوپرمختګ

ټولې نظريې دغوښتنودپنځېدواود دغه غوښتنودتکميل په اثرکښې زېږدلی دي.هسې خوډېرې نظريې اوفکرونه دي چې دلږتوپېرياتشريح سره ټولې يوبل ته ورته دي.خودوه غټې نظريې يعنې نظريه تخليق اونظريه ارتقادغلط فهمۍ يا کم فهمۍ له وجې په نن دورکښې مدمدمقابل ودرولے کېږی.خوڅرنګه چې مخکښې يادشويدي چې د دې ټولوسرچينه

پاکستان او طالبان‏

پاکستان او طالبان‏

 پاکستان هم داسي نه چې ګوندي لاس په لاس، پښه په پښه اړولې ناست دې. د پاکستان پوځ د طالبانو ترهګرو په ضد عمليات کوي. دا بېله خبره چې د داسي عملياتو په پای کې پښتانه بې کوره شي او طالبان د کور مالکان شي. پښتانه کمزوري شي او طالبان زورور شي.

 • د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

  د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

  Monday, 14 October 2013 14:37
 • د ملا عبدلغني برادر دا تسویر جنګي تالیبانو ته پیغور

  د ملا عبدلغني برادر دا تسویر جنګي تالیبانو ته پیغور

  Sunday, 06 October 2013 02:14
 • پاکستاني شريعت‏

  پاکستاني شريعت‏

  Friday, 04 October 2013 05:21
 • د ځواک په ضد بې وسه مبارزه (برټرېنډ رسل)‏

  د ځواک په ضد بې وسه مبارزه (برټرېنډ رسل)‏

  Thursday, 03 October 2013 13:20
 • الکایده د امریکې اړتیا ده

  الکایده د امریکې اړتیا ده

  Wednesday, 02 October 2013 14:13
 • غوښتنې اوپرمختګ

  غوښتنې اوپرمختګ

  Wednesday, 02 October 2013 01:32
 • پاکستان او طالبان‏

  پاکستان او طالبان‏

  Tuesday, 01 October 2013 10:37

خبري شننې

ننوتل

کورنۍ پاڼه

ا مر یکا څنګه د طا لبا نو سره جګره ختمو ل غو اړي ؟

 نا متو پا کستا نی خبر یا ل  ،  لیکوال او د ا فغانستا ن او مر کزی ا سیا  د چاروکار پوه ا حمد ر شید د بریتا ني   په یو ي مشهوری ورځپا ني فنا ینشل ټایمز په یوه مقا له کی واي  ا مریکا ي مقا ما ت   پدی قا نع  شوی چی په ا فغا نستان کی د جنګ د ختمو لو  او د حل شه لاره  سیا سی تګ لاره ده ،  معنا دا چی  طا لبا نو سره په خبر ی  په شکاره  پیل کړی . د امر یکا و لسمشر او با ما  دجو لای میا شتی

په  خپلی و ینا کښی  ددی  خبری ا قر ا ر و کړی چی ا مر یکا د طا لبا نو سره خبری  پیله وی  -  د يا دو

 

ما څه مودي له مخی هم  په خپلی  یوي مقا لی کښی لیکلی ول د  نا ټو غړی هیو ادونه   او ا مریکا په ګډون  ټول ډیمو کر ا ټ  هیو ادونه  دی  او حکو متونه یی با ید  خپل خلکو ته ځو اب و و اي -  د امر یکا و لسمشر او با ما او غر ب هیو ادنو  ته ددي خبری جواز پید ا کو ل ډیر ګران دي چی طا لبا نو سره  د لس کلنی جګړی ورسته او س ولی  خبری پیل کړی، آ یا دوي په ا فغا نستان کي جګره بیللی ؟    د ا مر یکا او طا لبانو تر منځ پټی خبري  د تیر کا ل  د مني  ر اهیسی شرو ع دي خو اوس به ښکاره وواي چی د طا لبا نو سر ه يی خبری  پیلوي -  طا لبا نو هم تل  پدی ټینګار  کړی چی د افغا ن حکو مت سره نه بلکه  د ا مر یکا سره  ر ا سن خبری کو ل غواړی -  طا لبا ن  د کرزي حکو مت د امر یکا او د نا ټو  هیو ادنو  ګو ډا کي بو لی  او  په د ي با ور لری  چی  کر زي حکو مت   د خبرو ا ختیار نه لری  او نه دو ي ا منیت سا تلی شی-ا حمد ر شید  په خپله مقا له کښی د ا هم لیکی  د د سا مبر په میا شت کښی د بو ن د تړون لس کا له پوره  کیزي   ددي تړون  په نتیجه کی یی د کر زي  انتقالی حکو مت ر ا منځته شو ، طا لبا ن د بون  غو نډي  ته نه وو را بلل شو ي –  د سا  مبر  په میا شت کی د بو ن تړون  د لس کا له پو ره کیدو په منا سبت  یو ه غو نډه جوړیژي  پوره هڅه به وسی چی  طا لبا ن پکښی مو جود و ي  خو دو مره ژر  د سو لی  د یوه تړون  ته د رسیدو ا مکا ن ډیر لږ دي -

د تر کی حکومت و یلی ددی ا ماده دی  چی طا لبا نو ته په خپل هیو اد کی  یو سیا سی  دو تر د  خلا صون ا جا زه ور کړی  خو  عر بی هیو ادنو کی د داسی د يو ي دو تر د جو ړ یدو ا مکا نا ت ډیردي ، د لیل یی د ا سی و یلی سو چی د  تر کی هیو اد  ځو اکو نه په ا فغا نستان کی د نا ټو د چتر لاندی  د طا لبا نو سره په جګړه بو خت دی –

د ا فغا نستان ګا و نډا ي هیو ا دو نه لکه  ایر ان او په تیره  د پا کستا ن رو ل ډیر مهم دی او د د غه هیو اد د ملا ټر بغیر  د طا لبا نو سره  خبری او یو ي د ا یمی سو لی ته د ر سیدو ا مکا ن ډیر کم دي –  پا کستا ن  د ا مر یکا او طا لبان  تر منځ د داسی خبرو په اړه شکمن دي چی دوي رول پکښی نه وي او ا مریکا د وتلو ورسته په راتلو نکی ا فغا نستان کی ددوي رول څنګه وي .  ا مر یکا او د افغا نستان حکو متونه   با ید پا کستان  په ا عتماد کی و ا خلی  معنا دا چی  د ا فغا نستان څخه د نا ټو او ا مر یکا ي ځو ا کو نو دوتلو ورسته   هند په څو مره ا غیز من رو ل و لری -   ستو نزه د لته د پا کستا ن او ا مر یکا  د سټر ا ټیجیکو هدا فو  بیلتیا ده ـ ا مر یکا غواړي  په ا فغا نستان و پا کستان کی ا ا لقا عده  و ځپی  او طا لبا ن  دو مره کمزو ره کړی  چی د جنګ تو ان و نلری  او دی ته مجبور کړل سی چی د کر زي حکو مت ملا تړ و کړي –  او د غه رازد ا مر یکا محدود فو ځی  قطعا ت   په   د ا فغا نستان  په  دوه  او یا  شپزو هو ای ډګرو نو  کی دیره وي  – او له هغه ځا یه په آ فغا نستا ن ، پا کستا ن کی  که هر و خت ا لقا عده  سر پو رته کاوه  نو ځپی بي – او د غه را ز   له افغا نستا نه  د  چین ، ایران او د رو سیي  څار نه کول غواړی .د یا ده دي و  نوځي نه وي مر کزي ا سیا  دمنځني ختیز ورسته د  په نړی کی  تر ټو لو  زیا ت د تیلو او ګاذو ذخیري لری ـ  ا مر یکا یی د تیلو کمپنی  یو نو کال په ۱۹۹۵ یم کا ل کی د پا کستان کی د بینظیر بټهو  حکومت  پر مهال  د طا لبانو  حکومت  سره اړیکی نیولی وي چی د ګاذو او تیلو نل د   د تر کما نستان څخه د هرات ،کند هار او کو یټی للاري پا کستان او بیا د هند بازارونو ته ورورسیوي –  د مر کزي ا سیا د تیلو او ګاذو زخیری او س هم  مو جو دیت لری او د پا کستا ن ،هند او چین بازارونه د بل هر و خت اوس  زیا ته اړتیا ورته لری -

پا کستا ن  په ا  فغا نستان کی د اسی حکو مت غواړی چی  د پا کستا ن سره شی اړیکی و لری،  دهند   سره ر سمی اړیکی و لری او په ا فغا نستان کی د هند رو ل ډیر محدو کړی – او دغه راز ا فغا نستان  هیڅ کله هم د ډیو ر نډ  کر ښي  او  په پا کستا ن کی  د پښتنو او بلو څو  حقو قو  زغږ پو رته نه کړي-


 

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

افغان جرګې ورځنې ويډیو

دافغان جرګې ويډيو (افغانستان،سیمه او نوې سوړ جنګ


سي ائې ای+ائې ایس ائې=طالب

سي ائې ای +ائې ایس ائې = طالب

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube