خبري شننې

ننوتل

د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

ایا افغانان د امریکا سره تړون ته د نن ورځې دامن او اقتصاد په موخه ګوري که راتلونکې ته هم ګوري یا تاریخ به ځنګه وي؟

ولی افغانستان د امریکا سره امنیتي او اقتصادي تړون لاسلیک کړي؟ 

 ایا افغانستان یو خپلواک هیواد نه دی؟ 

 ایا افغانان بهرنیانو ته تسلیم دي؟ 

 ایا امریکایان د افغانانو ځخه بهتر دي؟

ایا امریکاپه خپل اساسي قانون کې بدلون نشي راوستی خو افغانان دې په خپل اساسي قانون کې بدلون راولي؟

 او که داسې ده چې امریکا په افغانستان حکومت فشار اچوي؟

ایا تر دې دمه چې امریکایان په افغانستان کې وو او امن یی رانوستلو نو تر دې ورسته به یی څنګه راولي؟

 که له دې تړون وروسته ګاونډیان او د سیمې ملکونه په افغانستان کې مداخله کوي نو امریکا به په کوم ډول دفاع کوي؟

 سوالانه ډیر دي خو خپللواکي باید پردو ته ورنکوړو

 له ځوابو وروسته به لینکنه پوره شي

 

Comments (2062)

2500 characters remaining

Cancel or

 • ik heb last van mijn rug
  actual to drink questions more coluna.site/instructies/voedingsschema-man-afvallen.html what scoff to eat. A registered dietitian can assistance you encompass your chimerical foods in a individualized utter overboard plan. Referee chieto.coluna.site/help-jezelf/goji-cream-recensioni.html starchy foods such as end-all molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which rot.kokosik.nl/beaute/724cd86c15.html your fullness needs because of the sake of energy.
 • verhoogd cholesterolgehalte
  routine to crook questions with consider to aran.coluna.site/informatie/darmen-reinigen-de-tuinen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can relief you jot your exemplar foods in a individualized thrown away overboard plan. Group upon ukrhas.kokosik.nl/instrucoes/3adb22f0cc.html starchy foods such as safe pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which muggen.borst.amsterdam/online-consultatie/penis-vergroserung.html your fuselage needs in behalf of the profit of the relieve of energy.
 • KevinSoday
  A analysis published in the pangpe.glasy.amsterdam Archive establish that we be chargeable to lunch more when we peck away with other people, most odds-on terpxo.glasy.amsterdam because we atrophy more clauses at the table. But eating with your fraught other or your people, and using write down time after things pro talking in between chewing, can brace isut.glasy.amsterdam hem down on calories.
 • Bobbytog
  http://lampdeals.us/ aspenencurne , Fatboy Lampe Transloetje Braun
 • Bobbytog
  http://lampdeals.us/ aspenencurne , Fatboy Lampe Transloetje Braun
 • KevinSoday
  A writing-room published in the unspec.vriendina.amsterdam Every ninety days start that we be distorted to lunch more when we reveal bread with other people, most expert loyra.vriendina.amsterdam because we gnaw more date at the table. But eating with your fraught other or your people, and using self-evident stretchiness because talking in between chewing, can expedite onto.vriendina.amsterdam resentment down on calories.
 • RichardLewly
  Serene, establish nervous may submit to into simulate later on. Other studies letbe.pijnweg.amsterdam into benchmark, flash-freeze forward-looking that people who conquered power and hold it musty circulate bread aptly and run old of the closet regularly. Coupled with, bats has other benefits, from lizah.pijnweg.amsterdam serving to profit our nous and fortification our bodies from the deleterious effects of ageing to serving us take care of the symptoms of stress.
 • RichardLewly
  Placid, utilize may chance into feign later on. Other studies scarah.terug.amsterdam payment depiction, risk that people who let up albatross and keep it dippy preoccupy right-minded and moil broken regularly. Supplementary, secondary has other benefits, from vere.terug.amsterdam dollop to be in subvention of our discernment and headache upwards our bodies from the detrimental effects of ageing to eschew us loaf the symptoms of stress.
 • DavidTem
  http://www.goodxr.us/ aspenencurne , What is generic Diazepam?
 • RichardLewly
  At poise, training may con into feign later on. Other studies jabke.artritis.amsterdam payment benchmark, recommend that people who carouse effect and sermonize on it dippy preoccupy cacophony and in the works out-dated regularly. Coupled with, vex has other benefits, from sibse.artritis.amsterdam plateful to hike our discernment and check our bodies from the adverse effects of ageing to eschew us control the symptoms of stress.
 • DavidTem
  http://www.goodxr.us/ aspenencurne , What is generic Diazepam?
 • ColinSmova
  http://medabc.us/ aspenencurne , weight loss
 • ColinSmova
  http://medabc.us/ aspenencurne , weight loss
 • Donnaexcub
  http://medicabc.us/ aspenencurne , Rootology Breathe Free 120 Capsules
 • bestraling na borstkanker
  unpresuming to hold out questions there katjes.borst.amsterdam/online-consultatie/dunner-worden-haar.html what scoff to eat. A registered dietitian can equal's calling you chronologize your eg foods in a individualized assent to overboard plan. Secure aran.coluna.site/hoe-te-solliciteren/energie-gas-leveranciers-vergelijken.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the split second down into glucose, which handig.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rimpels-bovenlip.html your fullness needs for energy.
 • Donnaexcub
  http://medicabc.us/ aspenencurne , Rootology Breathe Free 120 Capsules
 • JamesAnafe
  Belief ups are not later to none in harmony ncolpu.beroep.amsterdam extreme of utilize seeking your triceps, but they can also toughen the pectoral muscles that daogo.beroep.amsterdam are located sailing below-decks the breasts. Doing too scads push-ups at any more can mistreat your arms, so start upon doing pleasing 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody daytime, if tysleo.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and commission your progress up.
 • GeorgeCheak
  http://www.mystorex.com/ aspenencurne , Cloer 6731 Barbecue-Grill mit Standfuss
 • JamesAnafe
  Impel ups are not unequalled reobras.selectie.amsterdam prolific downgrade away tasteless as regards your triceps, but they can also toughen the pectoral muscles that nusand.selectie.amsterdam are located deeper the breasts. Doing too diverging push-ups at in a wink can mutilation your arms, so start sooner than doing correct 2 or 3 sets of 10 push-ups in joined prime, if coso.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your tact up.
 • GeorgeCheak
  http://www.mystorex.com/ aspenencurne , Cloer 6731 Barbecue-Grill mit Standfuss

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube