خبري شننې

ننوتل

د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

د افغانستان خپلواکي خرڅیږي او افغانان خوشاله کیږي‎

ایا افغانان د امریکا سره تړون ته د نن ورځې دامن او اقتصاد په موخه ګوري که راتلونکې ته هم ګوري یا تاریخ به ځنګه وي؟

ولی افغانستان د امریکا سره امنیتي او اقتصادي تړون لاسلیک کړي؟ 

 ایا افغانستان یو خپلواک هیواد نه دی؟ 

 ایا افغانان بهرنیانو ته تسلیم دي؟ 

 ایا امریکایان د افغانانو ځخه بهتر دي؟

ایا امریکاپه خپل اساسي قانون کې بدلون نشي راوستی خو افغانان دې په خپل اساسي قانون کې بدلون راولي؟

 او که داسې ده چې امریکا په افغانستان حکومت فشار اچوي؟

ایا تر دې دمه چې امریکایان په افغانستان کې وو او امن یی رانوستلو نو تر دې ورسته به یی څنګه راولي؟

 که له دې تړون وروسته ګاونډیان او د سیمې ملکونه په افغانستان کې مداخله کوي نو امریکا به په کوم ډول دفاع کوي؟

 سوالانه ډیر دي خو خپللواکي باید پردو ته ورنکوړو

 له ځوابو وروسته به لینکنه پوره شي

 

Comments (2062)

2500 characters remaining

Cancel or

  • WilliamGef
    調査団は、現場からミサイルの破片や残留物、ミサイルで破壊されたとみられる残骸などを回収、分析して、同機を撃墜したのが地対空ミサイル「ブク(BUK)」であることを裏付けたい考えだ。 ledキャンドル しかし、武装集団が、ミサイルの爆発による変形など残骸の中から証拠となる部分を切断して現場から持ち去ったとすれば、原因究明に支障が出る恐れがある。led照明器具 一方、ロイター通信によると、マレーシア政府は、原因究明の手がかりとなる「ブラックボックス」は、英国に送られることを明らかにした。AFP通信によると、オランダ当局が主導し、数か国の専門家が解析作業にあたるという。 ledキャンドル ブラックボックスは、飛行
  • twddujkrz
    If you sayI do not care to catch sight of this article, the next time I am paid more attention to about your article, I think I will never again careless. Do you be satisfied of yourself, you do not know your article can make people so crazy about. Cheap Oakleys www.natcoiffure.fr Sac Longchamp Soldes

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube