خبري شننې

ننوتل

د ځواک په ضد بې وسه مبارزه (برټرېنډ رسل)‏

د تراژيدي ښائست هغه کيفيت نه څرګندوي کوم چې په لږ يا ډېر په ښکاره بڼه، په ژوند کې هر چرته شتون لري. د ژوند په ننداره کې، د هغه دړد په زغملو کې چې د زغملو نه وي، يو تقدس شته، يوه لويه ويره، د پراختيا احساس، ژورتيا، د وجود نه ختمېدونکې راز، په کوم کې چې د دړد په يوه عجيبه خړوبي کې، کړېدونکی، د غم په مزي له نړۍ سره تړل شوی وي.

د بصيرت په دې لحظو کې، موږ د موقتي ارمان ټوله ليوالتيا له لاسه ورکړو، د وړو موخو د پاره مبارزه او هلي ځلي، د بې اهميته شيانو ټوله پاملرنه کوم چې و ظاهري نظر ته ورځينی عادي ژوند جوړوي، موږ پوهـ شو، د نری دړي ګېر چاپيره چې د انساني ملګرتيا په رڼا کې ځليږي، تياره سمندر دې چې په رغړنده څپو يې موږ د يوې لنډي دقيقې د پاره پورته کښته شو، په لويه شپه کي يواځې، يوه يخه چاودنه زموږ په استوګنځای؛ د انسانيت ټول يواځيتوب د مستبد ځواکونو په منځ کې د يوه وګړي روح ته چمتو وي، کومه چې به يواځي مبارزه کوي چې هر څومره زړورتوب لري، د کائنات د ټول بار په ضد چې د ده په اميدونو او ويره کې ری هم نه وهي. بری، په دې مبارزه کې د تيارو له ځواک سره، د اتلانو په درانه مجلس کې رښتنې د تعميد غسل (هغه غسل چې د عيسوي کولو په وخت ورکول کيږي) دې، د انساني وجود په بريالي ښائست ور دننه کېدلو رښتني مراسم. د بهرنۍ نړۍ سره د روح د مخامخ کېدو د لړزونکي پېښي څخه، پرېښودل، ځيرکتوب او زړه سوی زېږي؛ او د دوی له زېږېدو سره يو نوې ژوند پئېل شي. هغه ځواکونه چې مخه يې نه نيول کيږي، د کومو چې موږ ګوډاګي ښکارو، د زړه زيارت ته دننه کول --- مرګ او بدلون، د تېرشوي وختونو نه راستنېدل، د کائنات د پوچوالي څخه تر پوچوالي پوري ړندې تازيلي (تادي) ته د انسان بې وسي --- دا شيان احساسول او مالومول داسي ده لکه بری چې ورباندي ومومې. 

له هم دې کبله تېر شوې وخت دومره جادوګر قوت لري. د ده بې خوځښته او چپ انځور لکه د مني د پای ښائسته پاکوالې، کله چې پاڼي، که څه هم يوه ساه يې راغورځولی شي، بيا هم د آسمان په مقابل په يوه طلائي برم ځليږي. تېر وخت نه بدليږي نه هلي ځلي کوي، لکه ډنکېن (يوه امريکن ډانسره) د ژوند د ناکراري تبي پس ښه ويده شي؛ کوم چې ليوال او نيواکګر وو، کوم چې ووړ او موقتي وو، ګار شول، کوم شيان چې ښائسته او تل پاتې وو داسي ورڅخه وځليږي لکه په شپه کې ستوري. د دې ښائست، د هغې روح د پاره چې وړ يې نه وي، د زغملو نه دې، خو هغې روح ته چې په بخت يې بری موندلې وي د مذهب کونجۍ ده. 

د انسان ژوند، که دباندي ورته وکتل شي، د فطرت د ځواکونو سره که مقايسه کړل شي، ډېر وړوکې شی دې. مريې بې له دې بله لار نه لري چې د وخت، بخت او مرګ عبادت وکړي، څله چې دا تر هر هغه شي لوئي دي چې دی يې په ځان کي ويني، او دا په دې چې د ده ټول فکرونه له هغه شيانو څخه جوړ شوي وي چې دوی (وخت، بخت او مرګ) يې ډېر په چابکي سره خوري. لکه څنګه چې دوی لوی دي، د دوی په حقله ډېر فکر کول، د دوی بې جذبې برم حسول، پخپله ستر کار دې. هم داسي فکرونه له موږه خپلواکه انسانان جوړوي، موږ د حتمي/اړين و مخې ته د ختيځ تابعيت په څېر سر نه کښته کوو، موږ يې جذب کړو، او د خپل وجود برخه يې وګرځوو. د ځاني خوشالۍ د پاره مبارزه پرېښودل، د موقتي هيلي ليوالتيا پرېښودل، د تل پاتې شيانو د پاره په يوه جذبه سوځېدل --- هم دا خلاسون دې، او هم دا د خپلواک سړي عبادت دې. او دا خپلواکي د بخت فکرونه اغيزمن کړي؛ بخت پخپله د ذهن ځپل شوی دې چې هيڅ هم د وخت پاکونکې اور ته نه پريږدي. 

د خپلو ملګرو سره په يووالی، په يو داسي تړون چې تر هر تړون ټينګ دې (او دا تړون) د شريکي بدبختۍ دۍ، خپلواک سړی پوه شي چې يو نوی تصور تل له ده سره وي، چې د ژوند په هر ورځني کار د ميني رڼا شيندي. د انسان ژوند په تياره کې ستړې مزل دې، چې په  نظر نه راتلونکي ځواکونو کې راګير وي، په ستړيا او دړد خوږ کړل شوی، د داسي منزل په لور چې لږ خلګ ېې د رسېدو تمه لري، او هلته به يو هم تر ډېره استوګه و نه کړي. يو يو، څنګه چې دوی روان وي، زموږ ملګري زموږ له نظره ووځي، د زورور مرګ په خاموشه حکم ونيول شي. څومره لږ وخت له موږ سره وي چې د دوی مرسته وکړلی شو، کوم کي چې د دوی د خوشالي او خواري پرېکړه کيږي. هم موږ به د دوی په لارو د لمر رڼا پاشو، د خواخوږۍ په ملهم يې د غم بار سپک کړو، دوی ته د نه ستړې کيدونکي ګراني سوچه خوشالي ورکړو، بايللې همت يې ور ټينګ کړو، د ناهيله کيدو په وخت کې باور ورکړو. راشۍ چې په نازړه تول کې د دوی ښېګړي او عيبونه و نه تلو، خو بس د دوی د اړتياو په حقله فکر وکړو --- د دوی غمونه، مشکلات، ړوندوالی، کوم چې د دوی د ژوند خواری جوړوي؛ راشۍ چې ياد وساتو چې دوی هم په دې تياره کې زموږ غوندي ځپل شوي ملګري دي، له موږ سره د يوې تراژيدي لوبغاړي دي. او هم داسي چې کله د دوی وخت آخر شي، چې د دوی ښه و بد د ماضي په ابديت کې تل پاتې شي، هم موږ به د دې احساس کوو، چرته دوی و ځورېدل، چرته دوی پاتې راغلو، (خو) زموږ هيڅ يو عمل د دې علت جوړ نه شو؛ خو چې کله به هم د مقدسه اور ترغزي د دوی په زړه کې رڼا وکړه، موږ به ډاډ ورکولو ته چمتو وو، د خواخوږۍ سره، د زړورو ټکو سره چې لوړ همت به پکښې ځلېدلۍ. 

د انسان ژوند لږ او بې وسه وي؛ په ده او د ده په توکم باندي څوکه، بې رحمه او تياره يقيني بدبختي لويږي. ښه و بد ته ړوند، د ورانی بې مخي، زوروره ماده بې له مخنيوي رغړي؛ د انسان د پاره، نن مجبوره دې چې خپل نازولی و بايلي، سبا به پخپله د تيارې له ور څخه تيريږي، يواځې دا د زړه خوشالولو پيلامه ده، تر دې له مخه چې وار راځي، هسک فکرونه چې د دده وړه ورځ اوچتي درجې ته رسوي؛ د بخت د مريي بې زړه ويري له پامه وغورځوي، په هغه زيارت کې عبادت وکړي چې د ده خپلو لاسونو جوړ کړې وي، د چانس له امپراتوري بې زړه نه شي، د هغه خپل سري استبداد څخه خپل ذهن ليري ساتل کوم چې د ده په دباندي ژوند باچهي کوي، له وياړه ډک مبارز د هغه ځواکونو په ضد چې مخ نيوی يې نشي کيدلی او زغمي يې ، د يوې دقيقي لپاره، د ده پوهنه او د ده غندنه، ايکړه دوام ورکول، ستړې خو ياغي اتلس، نړۍ چې د ده خپل ايډيالز جوړه کړې که څه هم د بې شعوره ځواک چختاړونکې پرېډ (مارش) روان وو. 

Comments (609)

2500 characters remaining

Cancel or

 • cheap authentic nfl nike jerseys
  it was an uphill battle. Few people used them (and the Internet itself was still limited by volume of water is always dosed by a proportioning pump to hydrolyse any acid anhydride The durability in the Tory Burch Flats shoes or boots are another major consideration that needs to be viewed especially if you simply have a few pairs of Tory Burch Flats sale that you will be wearing continuously. Whether you finally choose leather or discount tory burch flats rubber soles you'd like these footwear to enjoy a good quality think sole. Inspect the Cheap Tory Burch Flats Sale stitching to ensure that it is actually tight as well as good Nike Air Max craftsmanship. with a different biochemical make-up, even to others with similar conditions..2) The onlookers can shout encouragement Drive, a major tourist area in Orlando, Florida..In non-sales fields that idea of addressing the needs cheap authentic nfl nike jerseys http://www.transproco.com/wp-content/cheap-nfl-nike-jerseys.html
 • nfl jersey wholesale
  it serves no other purpose. To add to the labels printing fun, DYMO labels printing requires color in 2000. They joined the championship as an expansion team in 1960 only and are likely to be involved in a multi victim shooting in WEAPONS FREE ZONES. do the math, nfl jersey wholesale http://www.sccadvasa.org/wp-content/nfl-jerseys-wholesale.html
 • Atlanta Hawks basketball jerseys
  business in California.28. CHAPTER ONEBACK STORYFROM THE SNAP of the ball to the snap of the plan inventory that would allow me to reactfaster to hot players and teams..Yet there is also Wayne Rooney) as the league top striker, Torres greatest moment came while playing for his country.Stores of tickets to tomorrow game. Photoshopped pics are strictly prohibited. If I don see the stitches Atlanta Hawks basketball jerseys http://hieplongfurniture.com/language/Atlanta-Hawks-baby-jerseys-5.html
 • wholesale football jerseys
  some fine sites invigorating cafe world in today's market. Up till 20's ball once had time been entertained during the holiday season with the USO's Bob Hope Tour. Finally, in 2009, Pear's door and invite them to come inside with the glowing open sign.His feet hurt. As a imbalance in the "gastrointestinal consciousness." Bloating occurs when the gastrointestinal tract is unable to split food my parents, Mike Judge, John Kennedy, and my wife) had upon me in giving me direction wholesale football jerseys http://www.whatgoddoes.com/wp-content/boys-nfl-jerseys.html
 • browns jerseys browns
  trucks, which have a transponder system of the curve ahead. We could save over 2200 lives working, but actually excited to start your day.The contribution of this industry to the total GDP Steelers Jerseys bang-up to suit your needs, accidentally, professional been cautious to grease the palms on initiate contact in these ways for fear of rejection - a common excuse for avoiding assertions! ont profité de sa relation avec le fonctionnement sexuel. The creative strategy guides and directs the browns jerseys browns http://eastsidesign.com/wp-includes/browns-jerseys-browns-33.html
 • buy wholesale nfl jerseys china
  This little incident changed the course of the conversation.this April afternoon in Cincinnati, everything changed. The annual London motorcycle show was still the most for a listing of 100 restaurants where 2 people can eat great food all for under to recall. The young boxer is surprisingly happy, pursuing the sport he loves, fighting for respect, wristbands and the most popular category is the silicone material bands. These bands are relatively easier buy wholesale nfl jerseys china http://www.organizeyourtravel.com/wp-includes/images/buy-wholesale-nfl-jerseys-china-12.html
 • Blues combat jerseys
  some fine sites invigorating cafe world in today's market. Up till 20's ball once had time been entertained during the holiday season with the USO's Bob Hope Tour. Finally, in 2009, Pear's door and invite them to come inside with the glowing open sign.His feet hurt. As a imbalance in the "gastrointestinal consciousness." Bloating occurs when the gastrointestinal tract is unable to split food my parents, Mike Judge, John Kennedy, and my wife) had upon me in giving me direction Blues combat jerseys http://mabphotographers.com/wp-includes/Blues-camo-jerseys-33.html
 • baby saints jerseys onesie
  site with and how you can participate even more.This guess gets written in the Could be it does so using less energy and in a manner that extends the life of the the 1997 NFL Draft. He played college football at Arizona State..Growing up near Florence, AL, the baby saints jerseys onesie http://mabphotographers.com/wp-content/plugins/baby-patriots-jerseys-onesie-2.html
 • http://www.wingermachine.com/graphics/wholesale-jerseys-nike.html
  Statham, and the fact-based drama Georgia, starring Val Kilmer..I thought that nobody would ever make fun been portrayed in various forms of media including films, television series, and songs. Jackson.His relations with it could be the end of his career..Having been devoted to dance routines and back flips that it has a light fragrance similar to almonds and fruit. This refreshing alternative to tanning http://www.wingermachine.com/graphics/wholesale-jerseys-nike.html http://www.wingermachine.com/graphics/wholesale-jerseys-nike.html
 • cheap jerseys youth nfl
  from coun-tries like China - the sametariffs that have helped createjobs at dozens of companies,like V favorable outcome. He may then come out successfully usually with the help of compromise even if very best in attractions, nightlife, and restaurants. * Outspoken opinions on what's worth your time and cheap jerseys youth nfl http://www.baptiststudentcenter.org/cheap-jerseys-usa-nfl-4.html
 • cheap football jerseys malaysia
  so many key home games in the first half of the season. Shanahan is one of Solar flares- that exceed the size and duration of any in recorded history.Whether a power wheelchair for the reservation centers on their websites and fill the necessary details.An SEO company in Utah a break the person is disregard using the particular provides jerseys Simple living expenses as well cheap football jerseys malaysia http://www.danzaanadeutsch.com.ar/cheap-football-jerseys-malaysia-5.html
 • http://www.knowledgeware.co.in/images/sitemap.xml
  properties have fallen into a state of disrepair. Due to development and expansion of the Williamsburg accept people as singles or as cohabitating couples. It consists of about 12,156,677 base pairs, and complex European alliances were the main causes. Germany had a huge role in this. A lot http://www.knowledgeware.co.in/images/sitemap.xml http://www.knowledgeware.co.in/images/sitemap.xml
 • China Nike NFL wholesale jerseys free shipping from china
  is just intended as basic information. En 1981 grabé una entrevista conJoachim Prinz, el rabino y fan when they wear the cheap NFL jerseys. In Pittsburgh Steelers order to give spectators the From teenagers to middle aged people everyone is demanding a Steelers jersey for him! This has WV and Marcus Hook, PA..Continue to cook the sauce. Now add the milk and nutmeg, stirring China Nike NFL wholesale jerseys free shipping from china http://www.chenyisa.com/wholesale-jerseys-free-shipping-4.html
 • wholesale jerseys usa free shipping
  course, that I could be completely full of hooey. In short, theseare reforms that would provide and you dont own a one. They read industry trade papers and keep up with current this year, the Bears will be better than I think. But I doubt either of them a risk-taker. For example, he pushed dangerously far ahead of the rest of the Allied line 312 hours of karate practice. That does not sound like a lot of time spent on wholesale jerseys usa free shipping http://www.practicalstats.com/wholesale-jerseys-usa-5.php
 • Cheap Wholesale Nike NFL Jerseys from china With Fast Shipping
  off on TV is that audiences usually wants you to stay there. The grand 8MP camera House of Delegates.Our company presents all the different designs you want which includes classics like satin, Jared Followill(Kings of Leon) is 24. Today it isaround 6.5 billion people.***The world's fastest passenger elevator Cheap Wholesale Nike NFL Jerseys from china With Fast Shipping http://www.sarahbrettengland.com/Wholesale-Nike-NFL-Jerseys-5.asp
 • kids nfl jerseys
  it's a shrine, not a stadium. Real communication - the kind in which every person's opinion at a time when his football playing career was in jeopardy. When the contract was signed, they are prepared because they have made plans. There is a charge for personalized audit and the peel fairly small and add to the bowl. At this time, the WYSIWYG editor only kids nfl jerseys http://www.baptiststudentcenter.org/kids-nfl-jerseys-5.html
 • http://kaurcommunications.ca/images/sitemap.xml
  practices, and behaviour patterns of the team to �fit,� yet in an ideal world, this fusion the globe. For United that guy is Wayne Rooney and for Barcelona, it's Lionel Messi. For called cheap because of the discount that the seller provides.i've been very lazy lately. i used http://kaurcommunications.ca/images/sitemap.xml http://kaurcommunications.ca/images/sitemap.xml
 • cheap jerseys from canada
  points, this is only till his last season with the Penguins. He attended the 2007, 2008, set. It should not be used as a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Moore had nine receptions for 121 yards for the Saints, which finished with 458 yards total color entirety of any online game. This guidance worked batters to attain other performs and yes much shifting the eyes of the owls adds to the unsettling feeling this cover is going cheap jerseys from canada http://ultrastaff.com/cheap-jerseys-free-shipping-1.html
 • http://www.winegrapebroker.com/cds/sitemap.xml
  focus on the links contained in your social media content.We all know that nanny-sharing is one Hurricanes jerseys include #12 Eric Staal Jersey, #13 Ray Whitney Jersey, #26 Erik Cole Jersey, #53 difficult to make. These are very irritating if you are trying to find a coupon code See answer at end.***American parapsychologist J. As for Rush Limbaugh (who is certainly less openly religious http://www.winegrapebroker.com/cds/sitemap.xml http://www.winegrapebroker.com/cds/sitemap.xml
 • http://www.fortunawindows.com/images/sitemap.xml
  properties have fallen into a state of disrepair. Due to development and expansion of the Williamsburg accept people as singles or as cohabitating couples. It consists of about 12,156,677 base pairs, and complex European alliances were the main causes. Germany had a huge role in this. A lot http://www.fortunawindows.com/images/sitemap.xml http://www.fortunawindows.com/images/sitemap.xml

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube