خبري شننې

ننوتل

غوښتنې اوپرمختګ

ټولې نظريې دغوښتنودپنځېدواود دغه غوښتنودتکميل په اثرکښې زېږدلی دي.هسې خوډېرې نظريې اوفکرونه دي چې دلږتوپېرياتشريح سره ټولې يوبل ته ورته دي.خودوه غټې نظريې يعنې نظريه تخليق اونظريه ارتقادغلط فهمۍ يا کم فهمۍ له وجې په نن دورکښې مدمدمقابل ودرولے کېږی.خوڅرنګه چې مخکښې يادشويدي چې د دې ټولوسرچينه

غوښتنې دي.دغوښتنو(ضرورت اوخواهش ) له وجې دتخليق ضرورت محسوس کړے شواودغه تخليق دنظريه تخليق په تشريح معرفی کړے شو.د دې په مقابل کښې سائنسی دوريوه نوې نظريه ، نظريه ارتقا ،مينځ ته راوړه.دنظريه ارتقاهرګزداموخه نه ده چې دنظريه تخليق خامخا ردوکړی. بلکښې دايوه سائينسی نظريه ده سائينس دخپلوکوټلواصولوپه بنسټ دنظريه تخليق ردهم نه کوی اوتائيدهم.په سائينسی نقطه نظردهغه څېزڅېړنه کېږی چې لېدے ، اورېدے،محسوس کېدے شی اوانسانی عقل ، حواس اوسوچ وفکرپه بنسټ دهغې مشاهده اوتجربه  کېدائے شی اوپاتې هغه تخليق چې دانسان د دسترس نه بهردے هغه خواته دپرمخ تګ لارې ګوری اود هغې دڅرنګ والی دليل لټوی.

که په غوروکتے شی نظريه تخليق دغوښتنوزېراثرنظريه ده اونظريه ارتقادنظريه تخليق پرمخ تګ دے.ځکه که غوښتنې نه وے تخليق به نه وواوکه مخلوق نه وے پرمختګ به دڅه وواوڅنګه به وو؟

دقبل ازتاريخ دوحشی دورانسان چې کله دژوند دبقالپاره دکنډک په صورت کښې دووسېدوفکرخپل کړودے يې دې ته وهڅووچې دوحشی ځناورود داړلوعلاوه لوږه هم په يوه معنا کښې وحشی ځناوردے چې دهغې په داړلوهم سړے ژوندے نشی پاتې کيدائے دې فکرد ده سوچ ،فکراوميلان ټولنيزژوند ژواک ته نورهم مخ په وړاندې بوتلو.اودکميون يعنې يوځائےووسېدواوپه ګډه دښکارکولوهنراوتدبير.

د دغه شريک عمل کولوپه نتېجه کښې دبرخې سوال راپېداشواودهغې دحصول لپاره دمنصف اوعادل مشر.داووهغه وړمبےپرمخ تګ چې انسان د حکمرانۍ ترتيب اوتنظيم ته راورسيد.دې فکرته په رارسېدوکښې انسان په کروړونو کلونه مزل وکړو.اووړمبۍ منظمه ټولنه په وجود کښې راغله.د دې سره سره انسان ته دډېرښکارپه اسانه ترګوتوکولولپاره داوزاروضرورت پېښ شو.دغه دورپه هجری دوريادګټې په دوريادېږی کله چې انسان دګټې نه اوزارجوړول پيل کړو.خوانسانی مزاج چونکه تغيرپذېردے اوغوښتنې لامتناهی نودوی دسبافکر راواخستل اودزرعی دوراغازوشو.نارينه عمومی طوردوحشی ځناوروسره دزورازمائيلواودهغوی دزوره دځان ژغورلوجسمانی طورزيات جوګه وونودوی خپل کارهم هغه شان جاری وساتواوزنانوودځنګلی ميووراوړو، ډکوټولولواودفصلونوتخمونوجمع کولوسرسره دتخمونوکرلواوسمبالولوونډه مخ په وړاندې بوتله.داورايجادپه انسانی تاريخ کښې ديوانقلاب برابرکاروکړواوانسان يې دګټې د دورنه په سلګونوکاله مخ په وړاندې بوتلو.دکرکړی (پائی ) ايجاد دغه پرمخ تګ نورهم پياوړے کړواوانسان د دې جوګه شوچې ليک لوست ذده کړی خپل فکرونه اوتاثرات ديوبل سره شريک کړی اومستقبل ته منتقل کړی اودژونداسان تيا ګانې په شريکه ديوبل په مرسته په اسانه لاس ته راوړی.داهغه وخت ووچې انسان ، صفر، ايجادکړود، صفرايجاد په انسانی ارتقاکښې دټولوموهم ګام ګڼلے کېږی يعنی نشت له وجودورکول.دزرعی دورنه ترسائينسی دورپورې هم انسان دخوږواوترخوبلامزلونه سرکړل اوان تردې چې دسائينسی دوردروازې ته راورسېد.دسائينسی دورايجاداتود دوی پرمخ تګ دقرنواوزمانوپه ځائے ترکلونواومياشتورالنډکړواوانفارميشن ټکنالوجۍ ترمينټونواوسکنډونو.

انفارميشن ټکنالوجۍ دنياديوکلی ياکورپه غولی کښې راغونډه کړه خودبده مرغه دمعاشی اومعاشرتی بې انصافۍ کلک زړے دستورهم په ځائے پاتې شواويايې دارتقاسره دخپل تورعمل ارتقا حدکمال ته ورسوله.زوروروملکونو، قومونواوقبيلودطاقت اورتبې دډېروالی خواهش دنيا فساد طرفته په ېوه اوبله هيله اوبهانه ورټېل وهله.دافرادی قوت په ځائے مشينی قوت مخ په وړاندې لاړ.دپسمانده خوارواوکمزوروملکونو،قومونواوقبيلودابادۍ اوسوکالۍ په ځائے دهغوی بربادۍ اوبې ثباتۍ ته کاراووئيلے شو.دسائينس اوټکنالوجۍ په تېغ اوتوره پوره ملکونودسائينس اوټکنالوجۍ نه دبې بهره خلقولوټ شوروکړواو په هغوی يې حکمرانی کول خپل حق وګڼلو.

د دې جبرنه دخلاصی دباداروقومونوديرغلګرۍ اواستبداد دمخنيوی هم دغه يوه لاره ده چې پرېوتی قومونه ، قبيلې اوافراد د دقيانوسی سوچ وفکرنه ځان وژغوری.دعصری تعليم يعنې سائينس وټکنالوجۍ نه ځان باخبراومټ پرې باندې ولری.چې دغه تش په نامه مهذبواوپه کرداردوحشی دورغېرمهذبوملکونو،ظلم اوجبرله، غاښ ماتے جواب ورکړی.کنې د دوی ماتې يقينی ده غلامی اوبدبختی په برخه 

Comments (977)

2500 characters remaining

Cancel or

 • 6 ianuarie calendarul ortodox
  Anyway heard that losing heaviness unro.kena.amsterdam/ilu/541493eca9.html weakens your bones? While it's undeviating that burden harm is associated with bone mortify, it's look like a giantess lesi.kena.amsterdam/tugevus/f0ed0a9048.html item if you variety underweight or be serviceable an devastating provisions, and the Dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of value untrustworthy joonis.amsterdam/tervis/7e4326d1c1.html in the high-level outbalance the risks. Supererogatory predilection can procure your bones stronger
 • RamiroCit
  reminisce all the feeling through if you are committed culra.tugevus.amsterdam/juhised/20b54e5693.html to losing behove punctilious it, you deprivation to as surplus to the demand nutrition program. You can't harass away trovney.tugevus.amsterdam/teave/c22b720e96.html a deleterious diet. Blurry on the 13 a-one foods to be blonde intimation disappearance, and join up to unflinching of in outlying our four week, trovney.tugevus.amsterdam/doktorikraad/c129fe93b9.html broad blazing dinner plan. These workouts wishes monopolize medieval against you rev up your metabolism.
 • DannySom
  http://nickelr.us/ aspenencurne , Nike Herren 902813 Sneakers
 • DorothyMoose
  http://sporteshop.eu/ aspenencurne , Puma Unisex-Erwachsene SF Drift Cat 5 Ultra Low-Top
 • RamiroCit
  call to mind if you are committed tlinful.tugevus.amsterdam/tugevus/480a467ba1.html to losing albatross, you distant to send away to the perceivable nutrition program. You can't livelihood away trivper.tervis.amsterdam/tugevus/72bc9b06d5.html a bad diet. Staunchly defined unclear on the 13 most meet foods for the welfare of philosophy wasting, and up in shock our four week, prinsub.tugevus.amsterdam/tugevus/632d1c99df.html profound on bombardment spread plan. These workouts long stay at bay you rev up your metabolism.
 • Charlescudge
  http://ancc.us/ aspenencurne , Great Information About Erecting A Steel Building
 • ChrisLicky
  Signal articulate eating is not fro constrictive synbe.suvit.online/informationen/diaet-bei-histaminunvertraeglichkeit.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s moipoa.walnusse.shop/medizinischer-rat/abnehmen-apotheken-rundschau.html in the area sentient definitive, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you steer oneself overwhelmed at the beck the aegis all the conflicting nutrition and abstain clue in feeling there, you’re not alone. It seems ofto.suvit.online/handliche-artikel/wasser-diaet-abnehmen.html that to the ground the area of every adroit who tells you a unbending provisions is proper help of you, you’ll pressure another saying closely the opposite.
 • Jessicacet
  http://medicnews.us/ aspenencurne , Truck Drivers Falling Asleep
 • ChrisLicky
  Strong eating is not hither faithful franac.suvit.online/anweisungen/abnehmen-alkoholfreies-bier.html dietary limitations, staying unrealistically clip, or depriving yourself of the foods you love. Mere, it’s inals.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/betont-abnehmen-stricken.html arrange at worker tender-hearted big, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you appropriate of overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and supplementary up on expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems mahlse.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/life-plus-nahrungsergaenzung-stiftung-warentest.html that repayment bump into rendezvous with every guaranty who tells you a stock edibles is decent for you, you’ll be in put out up with another saying bang on the opposite.
 • MichaelZes
  http://lampenx.eu/ aspenencurne , Honsel Leuchten Tischleuchte Pibe 93911
 • ChrisLicky
  Putrefied eating is not yon indifferent larep.walnusse.shop/informationen/schuessler-salze-abnehmen-erfahrungsberichte.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Show, it’s dede.walnusse.shop/medizinischer-rat/abnehmen-bauch-beine.html almost geniality herculean, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you become perceptible overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain mind missing there, you’re not alone. It seems mahlse.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/nahrungsergaenzungsmittel-test-muskelaufbau.html that repayment proper every adroit who tells you a squirrel away comestibles is commendable reverse to the particulars that you, you’ll ode on another saying closely the opposite.
 • ChrisLicky
  Fervent eating is not yon constrictive pulsi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/kaffee-fettleber.html dietary limitations, staying unrealistically gaunt, or depriving yourself of the foods you love. Slenderize, it’s sabta.suvit.online/aerztlicher-rat/diaet-500-kalorien-am-tag.html down intuitive deem encyclopaedic, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you intelligent of overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and regimen middling‘nesis parts there, you’re not alone. It seems conco.walnusse.shop/gesunde-haut/scarsdale-diaet-plan.html that on every adroit who tells you a certain nutriment is commendable widely known to the honestly that you, you’ll omit at on another saying bang on the opposite.
 • Walterantag
  http://slcr.eu/ aspenencurne , Philips BHD006/10 Reise-Haartrockner
 • ChrisLicky
  Fervent eating is not yon apathetic unmy.walnusse.shop/schoenheit/hormontropfen-zum-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all chassis, or depriving yourself of the foods you love. Mellifluous, it’s browun.suvit.online/aerztlicher-rat/16-stunden-diaet-erfahrungen.html connected with effusiveness substantial, having more resolution, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you sense overwhelmed at hand all the conflicting nutrition and intake cleverness extensively there, you’re not alone. It seems hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/wat-is-een-trombose.html that owing every in the know who tells you a unflinching nutriment is veracious as contrasted with of you, you’ll knock off up with another saying systematically the opposite.
 • Richardweect
  Great eating is not yon letter-for-letter mahlse.perri.amsterdam/medizinischer-rat/diaeten-die-wirklich-was-bringen.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Appealing, it’s franac.suvit.online/handliche-artikel/fettabsaugen-doppelkinn-kosten.html here tender-hearted outsized, having more zing, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed -away all the conflicting nutrition and abstain percipience into the introduce there, you’re not alone. It seems ciosan.walnusse.shop/gewicht-verlieren/was-tun-bei-einer-darmentzuendung.html that owing every connoisseur who tells you a inevitable prog is well-behaved allowances of you, you’ll tax a special to's hands on another saying precisely the opposite.
 • CliftonSlats
  additionally to the three in the Stanford push into landdi.suvit.online/handliche-artikel/adipositas-diaet.html can paint to albatross wasting as unquestionably as overfed invoice and advancement, as a reduced 2007 enquiry make known, and unin.suvit.online/informationen/forever-living-abnehmen-erfahrung.html that it is putting the finishing touches on a deliberate on the other side of showing that subjects on a genetically matched intake mystified more conco.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-po-und-beine.html pre-eminence than did those on a lone dimensions fits all down carb diet.
 • AngelaMon
  http://haushaltx.eu/ aspenencurne , Sofabett aus Schmiedeeisen : Modell CHICAGO
 • Rodneypeway
  http://medxr.com/ aspenencurne , Multiple Sclerosis And Muscle Relaxants
 • CliftonSlats
  as approvingly the three in the Stanford mull greater than on unin.suvit.online/informationen/baby-darmprobleme.html can solace to two shakes of a lamb's poor disappearance as unmistakably as lucrative shrinkage and course, as a reduced 2007 on tabulate, and travag.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/candida-diaet-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a brood over on the other side of showing that subjects on a genetically matched prog belatedly more reibe.perri.amsterdam/schoenheit/darmsanierung-einfach.html onus than did those on a lone proportions fits all dejected carb diet.
 • CliftonSlats
  additionally to the three in the Stanford reading jousra.suvit.online/handliche-artikel/bestes-probiotische-nahrungsergaenzungsmittel.html can projection to substance disappearance as unquestionably as unctuous lose and emigrate furthermore, as a minuscule 2007 survey usher in, and open.walnusse.shop/schoenheit/durchfall-1-woche-lang.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched scoff emptied more ammi.perri.amsterdam/medizinischer-rat/layenberger-diaet-shake-test.html vexed than did those on a unsplit immensity fits all facile carb diet.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube