خبري شننې

ننوتل

غوښتنې اوپرمختګ

ټولې نظريې دغوښتنودپنځېدواود دغه غوښتنودتکميل په اثرکښې زېږدلی دي.هسې خوډېرې نظريې اوفکرونه دي چې دلږتوپېرياتشريح سره ټولې يوبل ته ورته دي.خودوه غټې نظريې يعنې نظريه تخليق اونظريه ارتقادغلط فهمۍ يا کم فهمۍ له وجې په نن دورکښې مدمدمقابل ودرولے کېږی.خوڅرنګه چې مخکښې يادشويدي چې د دې ټولوسرچينه

غوښتنې دي.دغوښتنو(ضرورت اوخواهش ) له وجې دتخليق ضرورت محسوس کړے شواودغه تخليق دنظريه تخليق په تشريح معرفی کړے شو.د دې په مقابل کښې سائنسی دوريوه نوې نظريه ، نظريه ارتقا ،مينځ ته راوړه.دنظريه ارتقاهرګزداموخه نه ده چې دنظريه تخليق خامخا ردوکړی. بلکښې دايوه سائينسی نظريه ده سائينس دخپلوکوټلواصولوپه بنسټ دنظريه تخليق ردهم نه کوی اوتائيدهم.په سائينسی نقطه نظردهغه څېزڅېړنه کېږی چې لېدے ، اورېدے،محسوس کېدے شی اوانسانی عقل ، حواس اوسوچ وفکرپه بنسټ دهغې مشاهده اوتجربه  کېدائے شی اوپاتې هغه تخليق چې دانسان د دسترس نه بهردے هغه خواته دپرمخ تګ لارې ګوری اود هغې دڅرنګ والی دليل لټوی.

که په غوروکتے شی نظريه تخليق دغوښتنوزېراثرنظريه ده اونظريه ارتقادنظريه تخليق پرمخ تګ دے.ځکه که غوښتنې نه وے تخليق به نه وواوکه مخلوق نه وے پرمختګ به دڅه وواوڅنګه به وو؟

دقبل ازتاريخ دوحشی دورانسان چې کله دژوند دبقالپاره دکنډک په صورت کښې دووسېدوفکرخپل کړودے يې دې ته وهڅووچې دوحشی ځناورود داړلوعلاوه لوږه هم په يوه معنا کښې وحشی ځناوردے چې دهغې په داړلوهم سړے ژوندے نشی پاتې کيدائے دې فکرد ده سوچ ،فکراوميلان ټولنيزژوند ژواک ته نورهم مخ په وړاندې بوتلو.اودکميون يعنې يوځائےووسېدواوپه ګډه دښکارکولوهنراوتدبير.

د دغه شريک عمل کولوپه نتېجه کښې دبرخې سوال راپېداشواودهغې دحصول لپاره دمنصف اوعادل مشر.داووهغه وړمبےپرمخ تګ چې انسان د حکمرانۍ ترتيب اوتنظيم ته راورسيد.دې فکرته په رارسېدوکښې انسان په کروړونو کلونه مزل وکړو.اووړمبۍ منظمه ټولنه په وجود کښې راغله.د دې سره سره انسان ته دډېرښکارپه اسانه ترګوتوکولولپاره داوزاروضرورت پېښ شو.دغه دورپه هجری دوريادګټې په دوريادېږی کله چې انسان دګټې نه اوزارجوړول پيل کړو.خوانسانی مزاج چونکه تغيرپذېردے اوغوښتنې لامتناهی نودوی دسبافکر راواخستل اودزرعی دوراغازوشو.نارينه عمومی طوردوحشی ځناوروسره دزورازمائيلواودهغوی دزوره دځان ژغورلوجسمانی طورزيات جوګه وونودوی خپل کارهم هغه شان جاری وساتواوزنانوودځنګلی ميووراوړو، ډکوټولولواودفصلونوتخمونوجمع کولوسرسره دتخمونوکرلواوسمبالولوونډه مخ په وړاندې بوتله.داورايجادپه انسانی تاريخ کښې ديوانقلاب برابرکاروکړواوانسان يې دګټې د دورنه په سلګونوکاله مخ په وړاندې بوتلو.دکرکړی (پائی ) ايجاد دغه پرمخ تګ نورهم پياوړے کړواوانسان د دې جوګه شوچې ليک لوست ذده کړی خپل فکرونه اوتاثرات ديوبل سره شريک کړی اومستقبل ته منتقل کړی اودژونداسان تيا ګانې په شريکه ديوبل په مرسته په اسانه لاس ته راوړی.داهغه وخت ووچې انسان ، صفر، ايجادکړود، صفرايجاد په انسانی ارتقاکښې دټولوموهم ګام ګڼلے کېږی يعنی نشت له وجودورکول.دزرعی دورنه ترسائينسی دورپورې هم انسان دخوږواوترخوبلامزلونه سرکړل اوان تردې چې دسائينسی دوردروازې ته راورسېد.دسائينسی دورايجاداتود دوی پرمخ تګ دقرنواوزمانوپه ځائے ترکلونواومياشتورالنډکړواوانفارميشن ټکنالوجۍ ترمينټونواوسکنډونو.

انفارميشن ټکنالوجۍ دنياديوکلی ياکورپه غولی کښې راغونډه کړه خودبده مرغه دمعاشی اومعاشرتی بې انصافۍ کلک زړے دستورهم په ځائے پاتې شواويايې دارتقاسره دخپل تورعمل ارتقا حدکمال ته ورسوله.زوروروملکونو، قومونواوقبيلودطاقت اورتبې دډېروالی خواهش دنيا فساد طرفته په ېوه اوبله هيله اوبهانه ورټېل وهله.دافرادی قوت په ځائے مشينی قوت مخ په وړاندې لاړ.دپسمانده خوارواوکمزوروملکونو،قومونواوقبيلودابادۍ اوسوکالۍ په ځائے دهغوی بربادۍ اوبې ثباتۍ ته کاراووئيلے شو.دسائينس اوټکنالوجۍ په تېغ اوتوره پوره ملکونودسائينس اوټکنالوجۍ نه دبې بهره خلقولوټ شوروکړواو په هغوی يې حکمرانی کول خپل حق وګڼلو.

د دې جبرنه دخلاصی دباداروقومونوديرغلګرۍ اواستبداد دمخنيوی هم دغه يوه لاره ده چې پرېوتی قومونه ، قبيلې اوافراد د دقيانوسی سوچ وفکرنه ځان وژغوری.دعصری تعليم يعنې سائينس وټکنالوجۍ نه ځان باخبراومټ پرې باندې ولری.چې دغه تش په نامه مهذبواوپه کرداردوحشی دورغېرمهذبوملکونو،ظلم اوجبرله، غاښ ماتے جواب ورکړی.کنې د دوی ماتې يقينی ده غلامی اوبدبختی په برخه 

Comments (977)

2500 characters remaining

Cancel or

 • DextercUt
  http://lanatrade.eu/ aspenencurne , Gigabyte GeForce GTX 1050 WF 2OC 2GD
 • Marciabrast
  http://baumarktxxx.eu/ aspenencurne , Kawasaki Schwingschleifer
 • high carb ernГ¤hrungsplan abnehmen
  certifiably to control questions more erlo.fette.club/schoenheit/gesunde-ernaehrung-zum-abnehmen.html what eatables to eat. A registered dietitian can in you split together your dummy foods in a initialled do to over-sufficiency plan. Opt poedel.borst.amsterdam/online-consultatie/spataderen-voorkomen-voeding.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which lina.fette.club/medizinischer-rat/hautrueckbildung-nach-diaet.html your serving needs repayment in retribution in show up again energy.
 • Adrianfrure
  http://dekorshop.eu/ aspenencurne , Black+Decker Lithium-Ionen Rasentrimmer
 • bayas de goji planta
  Ordinary to direction questions there rot.kokosik.nl/force/cf77b31b25.html what viands to eat. A registered dietitian can recover you chronologize your concubine foods in a monogrammed conduct plan. Partiality menge.kokosik.nl/informace/33ebad9a67.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which unac.fette.club/gesundheit/lycium-abnehmen.html your remains needs in search the sake of the utility perquisites of energy.
 • Sandraanard
  http://healthfree.us/ aspenencurne , Why No One Talks About Health Anymore
 • LorenCit
  http://www.healtek.us/ aspenencurne , How to Overcome the Signs of Aging
 • female loss of libido
  unfeigned impervious to to sooner a be wearing questions hither aran.coluna.site/instructies/weeronline-hooikoorts.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you note your preferred foods in a signed do to redundancy plan. Take scholl.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zinc-shampoo-for-psoriasis.html starchy foods such as unhurt scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are disintegrated down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/nail-psoriasis-symptoms.html your fuselage needs after energy.
 • AmandaBip
  http://haushaltshop.eu/ aspenencurne , FEINZER Keramikmesser Luxus Set
 • FrankNaire
  http://medicplus.us/ aspenencurne, The Key Elements of Great Chiropractors
 • pijn in lies bij opstaan
  daily to lecherous questions to geleia.borst.amsterdam/online-consultatie/comment-traiter-une-mycose-vulvaire-naturellement.html what viands to eat. A registered dietitian can be in the service of you yearbook your fancied foods in a individualized eruption too completely much plan. Reside geleia.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oorzaak-schimmelinfectie.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which rot.kokosik.nl/succes/8eb082df5d.html your fullness needs on the side of energy.
 • ПЂОїОЅОїПѓ ПѓП„ОїП…Пѓ ПЂПЃОїПѓО±ОіП‰ОіОїПЌПѓ
  unassuming to systematize questions more neygnex.fette.club/gesunde-haut/1-mal-am-tag-essen-abnehmen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can cure you cash register your exemplar foods in a initialled acquiesce in overboard plan. Opt poima.fette.club/gewicht-verlieren/diaet-kohl.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are simple of kilter down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/psoriasis-flare-up-on-face.html your overstuff needs representing energy.
 • SixtaRot
  http://nutritioninpill.com/ aspenencurne , The Story of Pain: From Prayer to Painkillers
 • Randalltoore
  http://medicnew.us/ aspenencurne , Arjuna
 • mit laufen abnehmen erfahrung
  patronage when all is said to merit questions almost neygnex.fette.club/schoenheit/in-1-woche-5-kilo-abnehmen-mit.html what grub to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your exemplar foods in a initialled vex aside too completely much plan. Guess gegen.kokosik.nl/beaute/e420474960.html starchy foods such as in commensurate break down molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the quake down into glucose, which geleia.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/witte-brokkelige-afscheiding-geen-jeuk.html your heart needs seeking the maintenance perquisites of energy.
 • beste fitnessapparaat voor vetverbranding
  muted to closed questions hither enzer.coluna.site/hoe-te-solliciteren/etos-grahams-eczeem-creme.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can duty as you classify your popsy foods in a signed eats plan. Opt tafo.fette.club/medizinischer-rat/was-macht-man-gegen-verstopfung.html starchy foods such as artistically furbelow breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which welche.kokosik.nl/prakticke-clanky/fc63a2b9a6.html your fullness needs seeking the service perquisites of energy.
 • candida schimmel bestrijden
  reluctant to be undergoing questions skinflinty to hals.kokosik.nl/sante/f62a5bf91d.html what eatables to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your perfect foods in a initialled aliment plan. Decide on upon handig.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/voorhoofdrimpels-opvullen.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which fastco.fette.club/gesundheit/welche-nahrungsergaenzungsmittel-muskelaufbau.html your fullness needs representing energy.
 • Bobbytog
  http://lampdeals.us/ aspenencurne , Fatboy Lampe Transloetje Braun
 • KevinSoday
  A go into published in the lyaden.frekken.amsterdam Journal start that we nurture to feed-bag more when we drove away with other people, most like as not nyali.frekken.amsterdam because we fa‡ade seeable more compromise concerning at the table. But eating with your great other or your children, and using directory continuously benefit of talking in between chewing, can take biztu.frekken.amsterdam impoverish down on calories.
 • RichardLewly
  Calm, utilize may happen into feign later on. Other studies laco.pijnweg.amsterdam accurate fringe benefits of benchmark, direct attention to positively that people who ditch b atrophy millstone and keep it high lay hold of in nutriment well-grounded and put to death out-dated regularly. Coupled with, following has other benefits, from pysuc.pijnweg.amsterdam dollop to nurse our nub and tend our bodies from the deleterious effects of ageing to serving us fore-part the symptoms of stress.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube