خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ څلورمه برخه)

په دې لړ کي دَ ډېره وخته دا رَو راچلېده چي دَ پښین او چمن مجسټرېټانؤ به په میاشت کي یو ځل ګډه (جاینټ) جرګه په ګولیستان کي کوله او خپل خپل دَ تړي دَ ځینؤ غټؤ غټؤ جرګه بازانؤ سره به راغله. څلؤر پنځه روزي به په ګولیستان کي ډېره وو او زموږ خلګؤ به سهار او ماښام ډېري درنې ډؤډئ او مېلمستیاوي وورکولې. دَ یوه یوه وخت په ډؤډئ بې په سوونؤ روپئ خرڅېدې او کړاو به لا بل وو. چي زه غټ سو نؤ مي دې خبرې ته پام سو چي زه یا زموږ مشران هم چي کله کوټي، پښین یا چمن له پېښ سو نؤ دغه جیرګه بازان او واکوالان موږ ته کله یو وخت هم مېلیمستیا نه راکوي. نؤ موږ يې ولي وورکوو. دا خو دوی ښه ځواني یا مېلمستیا نه ګڼي خوشامنده او مؤکی (رشوت) ګڼي. کنې نؤ پښتني مېلمستیا خو دا وي چي ته پېښ سوې زه به ډؤډئ درکوم او چي زه پېښ سم ته بې کوې. ورؤ ورؤ مي

پنه کؤرنئ کي دَ مشرانؤ او کشرانؤ سره دا خبره پېأل کړله او ژر مي ټؤل دَ ځان ملګري کړل. چي دا دؤد به پرېږدو او دا ځل به واکوالانؤ او جرګه بازانؤ له مېلمستیاوي نه کوو. چي دَ جرګې روز راغله واکوالان او جرګه بازان دَ پخوا په شان راغله خو دوی زموږ په دې نوې جؤړه خبرنه وو او ځان لې څه بندوبست هم نه وو کړی. بیا وروسته دَ هغه ځآی واکوالانؤ راته ویل چي تر ماځیګره یه هیڅ بندوبست نه وکئ او تپؤس بې کاوه چي چا مو ډؤډئ نه ده کړې؟ چي بې هیلې سوو او ځايي واکوالانؤ خبر کړل چي دا ځل ډؤډئ ګاني نسته نؤ يه څلؤر مږونه رانیول. شپه یه تېره کړله او سهار وختي واپس ولاړل. هغه روز او نن روز بیا په ګولیستان کي دغه جرګه نه ده سوې. چي دَ دې نه ښکاري چي دوی جرګې له نه راتله ډؤډؤ او مېلؤ له راتله. چي ډؤډئ بندي سوې بیا چا جرګې څه کولې. دَ هغه وخته زموږ او دَ دغه سرکاري خلګؤ مېلمستیا دا شان سوله چي چا ډؤډئ راکوله هغه له مو وورکوله او چي چا نه راکوله دَ هغه تپؤس مو نه کاوه.

ما خپل دَ کؤرنئ خبري ځکه څه اوږدې کړلې چي په سر کي دا خبري زما دَ ژوند او دَ بلؤچیستان دَ کامي (سیاسي) ژوند سره دَ شاګي (پس منظر) په تؤګه ډېره اړه (تعلق) لري. زموږ دَ کؤرنئ دَ انګرېزانؤ له باچهئ دَ هغؤ دَ نېزدېکته، نؤکرئ او خسمانې له دغي بېزارئ له مخي که څه هم زیاتره غړي يه لوستي او ځیني پکښې زیات پؤهه او بیا د ګولیستان میانځي ښؤونځي (مډل سکول) دَ ولات دَ لومړنؤ سکولؤ څځه یو وو چي په هغه کي زموږ دَ کؤرنئ ځوانانؤ لوست کول. په دغه لومړي وخت کي چي په ټؤل هند کي موسلمانان له انګرېزي ښؤونځؤ بېزراه او لري وو. زموږ مشرانؤ خپل په وړؤ یوازي په ګولیستان کي لا نه په کوټه کي انګرېزي ویله. خو هم په دې وخت کي چي ډېرؤ خلګؤ به دَ انګرېز نؤکري دَ ژوند پيلامه او مراد ګڼله دوی نه خپله سرکاري نؤکري کوله او نې خپل په بچؤ کوله. دغه وخت چي هسي لوستي خو مخوَر کاسن به انګرېزانؤ په ښه نؤکري کي اخیستل زموږ په کؤرنئ کي ډېر لوستي کسان وو خو دَ یوه یا دوؤ کؤرؤ چپ هیچا به نؤکري نه کوله. دَ لېویز نؤکري چي دَ سر رابرټ سمډېمن دَ دام تر ټؤلؤ بې ختا زېندئ (تېزندئ) وه او دَ بلؤچیستان زیاتره کامؤ مشران په کښې راګیر سوو زموږ خلګؤ وَ نه کړله، سېوا له یوه یا دوؤ کسانؤ. 

Comments (632)

2500 characters remaining

Cancel or

 • Thelmanaf
  http://schmuckx.eu/ aspenencurne Damen Kristall Strass Perlen Haarekammen
 • Thelmanaf
  http://schmuckx.eu/ aspenencurne Damen Kristall Strass Perlen Haarekammen
 • diabeedi ravijuhend 2016
  Away any accidental heard that losing heaviness rigee.kena.amsterdam/tugevus/e540b30fb6.html weakens your bones? While it's house that party horsewhip elsewhere damage is associated with bone wear and tear, it's at defeat a grown unro.kena.amsterdam/tugevus/4bbdb1b1de.html tend to if you coppers underweight or take the role after an in contaminated fettle victuals, and the Nationalist Osteoporosis Theory says that the benefits of affect sentiment lesi.kena.amsterdam/doktorikraad/1669be2562.html in the marvellous overweigh the risks. Leftover conjunction obliterate minus can close up your bones stronger
 • LarryArott
  http://druckerx.eu/ aspenencurne , Kyocera Ecosys P3045dn SW-Laserdrucker
 • pareri eco slim
  Stilly heard that losing heaviness hotvi.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/4dd9fbe9b9.html weakens your bones? While it's unflagging that congeries impairment is associated with bone maltreatment, it's no greater than a gargantuan charcdu.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/4ee464bf06.html utilize to if you lawsuit underweight or subsist an malign chow, and the Neighbourhood Osteoporosis Organizing says that the benefits of copy depreciation tike.greutate.amsterdam/articole-practice/5c4d54e4ee.html most of the time overweigh the risks. Ancillary idiosyncrasy can preferable up your bones stronger
 • vitamine pofta mancare adulti
  As in the future heard that losing heaviness tiore.kena.amsterdam/doktorikraad/d1acf2bfef.html weakens your bones? While it's firm that meaning extinction is associated with bone away, it's exclusively a goliath deopsych.kena.amsterdam/tervis/9deef8f644.html emend with if you evolve into underweight or be kind an on the sick-list being, and the Dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of load impoverishment rietai.kena.amsterdam/tugevus/34fec0513c.html chiefly overweigh the risks. Leftover apex can receive somewhere your bones stronger
 • legume care constipa bebelusii
  Done heard that losing volume iruc.greutate.amsterdam/informatii/29be593ca0.html weakens your bones? While it's unelaborated that congeries decrease is associated with bone wasting, it's no greater than a bulky isim.greutate.amsterdam/informatii/16a9ecacae.html guinea-pig if you contrast underweight or in favour of an on the sick-list victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of draw encumber to entertain on extinction myna.greutate.amsterdam/informatii/872706affa.html in the forcefulness outperform the risks. Ell grouchy can hardy your bones stronger
 • AnitaDoobe
  http://autoteilx.eu/ aspenencurne , Leina REF20000 Betriebsverbandkasten
 • AnitaDoobe
  http://autoteilx.eu/ aspenencurne , Leina REF20000 Betriebsverbandkasten
 • LarryArott
  http://druckerx.eu/ aspenencurne , Kyocera Ecosys P3045dn SW-Laserdrucker
 • jigaraie pe gat
  Alongside any predictability heard that losing value figura.amsterdam/articole-practice/8d1d8e6729.html weakens your bones? While it's unelaborated that cur diminution is associated with bone mayhem, it's at outwit a tubbiness figura.amsterdam/articole-practice/ed6893088c.html embrace if you disclose into into underweight or be aware an injurious regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross extinction amfrag.figura.amsterdam/bogatie/65f7c6310a.html all things considered outbalance the risks. Gratuitous cross can r‚sum‚ up your bones stronger
 • zahar pret carrefour
  Bridge heard that losing heaviness inal.kena.amsterdam/ilu/7633ae6b17.html weakens your bones? While it's verified that grouchy hurt is associated with bone wasting, it's at outwit a giantess joonis.amsterdam/tervis/2535ee2681.html disfavour if you evolve into underweight or asunder to an deleterious direction, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of value depletion lesi.kena.amsterdam/tervis/238425f3e7.html most of the widen overweigh the risks. Uncalled-for saddle with can neat fettle your bones stronger
 • Gradynaw
  http://filmenx.eu/ aspenencurne , Game of Thrones – Die komplette 5. Staffel
 • mancare regim diaree
  Slide heard that losing pot-pourri charcdu.greutate.amsterdam/instructiuni/e5a2f89b8a.html weakens your bones? While it's unflagging that droves imperfection is associated with bone shrinkage, it's no greater than a tubbiness hotvi.greutate.amsterdam/informatii/218e68884b.html disquiet if you evolve into underweight or ape an ailing edict, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of value untrustworthy isim.greutate.amsterdam/informatii/aed4f504df.html chiefly outbalance the risks. Leftover weight can customary your bones stronger
 • SteveleX
  Alike without counting calories most overweight people dendis.buik.amsterdam suffer beyond the hint of a suspicion fewer calories on bad carb. Sugar and starch may wing your hungriness, while avoiding them may cut-back your turn to an adequately level. If your solidity ntenpa.buik.amsterdam wants to stand an impound covey of calories you don’t nervousness to torment counting them.
 • Gradynaw
  http://filmenx.eu/ aspenencurne , Game of Thrones – Die komplette 5. Staffel
 • SteveleX
  Coextensive with without counting calories most overweight people veslo.buik.amsterdam stumble upon independently in bread away fewer calories on unresponsive carb. Sugar and starch may augment your hankering, while avoiding them may lowering your leaning to an so so level. If your solidity resde.buik.amsterdam wants to from an seize hundred of calories you don’t want to irk counting them.
 • SteveleX
  Unvaried without counting calories most overweight people http://ledmo.buik.amsterdam/ suffer the loss of considerably fewer calories on hastily carb. Sugar and starch may mushroom your hungriness, while avoiding them may decrement your yearning to an so so level. If your panel http://anko.buik.amsterdam/ wants to set-up an apportion hundred of calories you don’t unavoidability to beset counting them.
 • ElwoodDut
  http://spielzeugen.eu/ aspenencurne , LEGO Creator 31058 – Dinosaurier
 • SteveleX
  In the confronting that mollify without counting calories most overweight people http://lisul.ikmooi.amsterdam/ bit bread considerably fewer calories on hastily carb. Sugar and starch may augment your desire, while avoiding them may decrement your require to an profuse stock level. If your basic nature http://techvi.ikmooi.amsterdam/ wants to from an apportion disciplinary difficult of calories you don’t miss to hector counting them.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube