خبري شننې

ننوتل

نړېواله ټولنه افغانستان جوړوي که ورانوي

په نړیوالې ټولنې زمونږ شک دی او هغه داسې چې،
دا څنګه نړیواله ټولنه ده چې یوازې د تالیبانو مخه نشي نیولی او پاکستان ته ټول په یو خوله داسې نه وايي چې نور بس دی او د افغانستان څخه لاس واخله، مونږ خو په دې پوهیږو چې پاکستان او پوځ یی نړیوالو ته د خولې پوکی هم نه دی خو هیڅ ورته نه وايي هسې د خلکو د خوشالولو لپاره په رسنیو کې غرغور راشي او دوه درې ورځې وروسته بیرته ورک شي،

 مونږ خو دا چغې وهو چې پاکستان دوه مخی سیاست کوي او نړیوالو هم دا خبره په څو وارې تکرار کړې خو مونږ سره بیرته شک دا دی چې دا څو کاله وشول چې نړیوال هم پاکستان د تالیبانو په وده او دافغانستان په ناامنی کې په لاس لرلو توروي او څو ورځې وروسته بیرته ورسره مرسته کوي، دا خو داسې ښکاري چې نړیوال هم دوه مخی سیاست کوي.

له یو خوا تالیبانو سره جنګ کوي او په رسنیو کې راځي چې تالیبان ځپول شوي له بلې خوا تالیبانو ته په کتر کې دفتر پرانیزي، نړیواله ټولنه تالیبانو سره خبرې کوي او داسې ګنګوسې شي چې تالیبانو ته څو ولایتونه ورکوي چې هغوي پکې اسلامي امارات جوړ کړي او په دې خبرو کې به پاکستان هم وي او په رسنیو کې ټوله مخه کتر خبرو ته وګرځوي.
که نړیواله ټولنه تالیبانو ته څو ولایتونه ورکوي چې پکې اسلامي امارات جوړ کړي نو بیا خو نړیوال راغلي چې افغانستان یو ځل بیا په دوه برخو وویشي لکه څنګه چې یو پیړۍ مخکې انګریزانو پکې یو لیکه ښکلې وه او اوس دا نړیوال چې مشري یی امریکا او مرستیا یی بیا هم انګریز دی جوړه کړي نو بیا خو به افغانان خاماخا له داسې نړیوالو چې په سر کې یی امریکایان، انګریزان او بیا نورو څخه نفرت کوي.
بله دا چې نړیوالې ټولنه خپلو وعودو ته ژمن نه دي، دوي ویلي وو چې په افغانستان کې به تالیبان، مخدره توکو کرونده ختموي ، خځو ته به خپل حقوق ورکوي او ډیموکراسي به راولي خو اوس چې لس کاله تیر شول تالیبان او دمخدره توکو کرونده لا پسې زیاته شوه، د خځو حقوق د پښو لاندې شول او د افغانستان حکومت او دولت یی چې ددې پر ځای ډیموکراټانو افغانانو ته وسپاري ټول واک یی ملایانو ته وسپارلو نو خاورې ډیموکراسي به په افغانستان کې راشي.
دا څنګه لوبه ده چې مونګ شک پرې ونکړو؟

Comments (1)

2500 characters remaining

Cancel or

  • フロアーライト
    The Ten MostLoonie bag Secrets... And The Way To Utilise them ! フロアーライト http://www.ledcheap.net/

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube